Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Konkurs

Hvis din arbejdsgiver går konkurs

Ligesom du har en forpligtelse til at give din arbejdskraft til din arbejdsgiver, har din arbejdsgiver en pligt til at betale dig din løn til tiden. Der er tale om en misligholdelse af ansættelsesforholdet, hvis ikke disse bestemmelser overholdes.

Hvornår din løn skal udbetales, fremgår af dit ansættelsesbevis eller ansættelseskontrakten.

Hvis din arbejdsgiver ikke betaler dig din løn til tiden, kan der selvfølgelig være tale om en fejl, men det kan også være, at han ikke har pengene.

Hvis din arbejdsgiver ikke har betalt din løn til tiden, skal du sende et såkaldt påkrav til din arbejdsgiver. Et påkrav er din måde at gøre arbejdsgiver opmærksom på, at hvis han ikke betaler din løn, er der tale om en misligholdelse af jeres aftale, og du vil derfor kunne hæve ansættelsesforholdet og kræve erstatning.

Du skal være opmærksom på, at du fortsat er ansat og derfor skal møde på arbejde, selvom du ikke har modtaget din løn til tiden. Det gælder, indtil der er kommet en afklaring med din arbejdsgiver og der er fundet ud af, om det er en fejl, eller om arbejdsgiver ikke kan, eller ikke vil betale.

Møder du ikke på arbejdet, vil din arbejdsgiver kunne hævde, at det er dig, der misligholder ansættelsesaftalen.

Hvis der ikke er tale om en fejl fra din arbejdsgivers side, og du fortsat (efter at have sendt dit påkrav) ikke har modtaget din løn, er der en formodning om, at din arbejdsgiver ikke kan betale.

Populært sagt er kassen tom og arbejdsgiver kan ikke løbende betale sine regninger; gælden overstiger formuen, eller mere juridisk udtrykt, er passiverne større end aktiverne. Arbejdsgiver vil i en den situation, blive erklæret konkurs.

På Socialpædagogernes arbejdsområder vil det kun kunne ske for dig, som arbejder på det private område, eksempelvis på et opholdssted.

I forbindelse med en konkurs er der mange ting, der skal tages stilling til omkring dit ansættelsesforhold. Det er vigtigt at kende reglerne, så du undgår en situation, hvor det enten er dig, der misligholder ansættelsesforholdet, eller hvor du risikerer ikke at få dine penge.

Hvis din arbejdsgiver går konkurs, eller du ikke har modtaget din løn til tiden, bør du derfor straks kontakte din kreds, der kan besvare dine spørgsmål og hjælpe dig med anmeldelse til Lønmodtagernes Garantifond – LG - så du kan få dine penge. Din kreds vil selvfølgelig også kunne hjælpe dig med, at formulere påkravsbrevet til din arbejdsgiver.

Det er vigtigt, at du som medlem er opmærksom på, at hvis din arbejdsgiver går konkurs, så har du en tabsbegrænsningspligt over for LG. 

Det betyder, at du aktivt skal søge job og være i stand til at dokumentere det efterfølgende. Gem derfor både jobopslag og dine ansøgninger.

Gør du ikke det, kan LG nægte at udbetale erstatning for manglende løn i opsigelsesperioden.

Når det er konstateret, at din arbejdsgiver er gået konkurs, skal du straks melde dig ledig og samtidig begynde en aktiv jobsøgning. Du skal nemlig over for LG kunne dokumentere, at du har opfyldt din tabsbegrænsningspligt.

Det gælder også selvom din tidligere – nu konkursramt arbejdsgiver – måtte have frasagt sig din pligt til at søge andre stillinger i opsigelsesperioden.

Denne tabsbegrænsningspligt kan du, som medarbejder, ikke frasige dig over for LG!