Menu

Lønstatistik for privatansatte

Socialpædagogerne udarbejder en årlig lønstatistik for medlemmer, der er privatansatte. Hovedformålet med statistikken er at give dig et hjælperedskab til din lokale lønforhandling.

Lønstatistik 2017 for privatansatte

Socialpædagogerne indsamler frem til 26. oktober 2017 oplysninger til Lønstatistik 2017 for privatansatte. Vi har sendt en mail med et link til undersøgelsen. Har du ikke modtaget noget fra os, så send en mail til Oliver Fick oaf@sl.dk

I mailen skal du oplyse:

  • Navn
  • Mail
  • Køn
  • Alder
  • Stillingsbetegnelse
  • Kreds 

Tak fordi du vil bidrage til lønstatistikken.

 

Lønstatistikken er baseret på lønnen for september måned 2016. Statistikken er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt til Socialpædagogernes ca. 1.250 privatansatte medlemmer. I 2016 er der indkommet i alt 227 besvarelser opdelt på 152 socialpædagoguddannede i basisstillinger, 28 anderledes uddannede i basisstillinger samt 47 ledere.

Statistikken opgøres for nettolønnen (udbetalt løn før skat, eksklusiv pension) og for bruttoløn (udbetalt løn før skat tillagt eget- og arbejdsgivers pensionsbidrag).

Hovedformålet med statistikken er at give dig et hjælperedskab til din lokale lønforhandling, dvs. give et billede af lønningerne på landsplan og på dit lokale arbejdsmarked.

Lønstatistik 2016 for privatansatte (pdf)

Lønstatistikken for socialpædagoguddannede i basisstillinger, jf. tabel 1, a – b, er derfor opdelt på landsdele (dvs. arbejdspladser i forskellige regioner) og på erfaring (ansatte med 0-5, 6-9 og 10+ års erfaring). I tabel 1 finder du også statistikken for anderledes uddannede (dvs. ansatte med anden uddannelse end socialpædagog) og for ledere. Disse statistikker er kun opgjort på landsplan, da der er for få besvarelser til at opdele statistikkerne på landsdele og erfaring.

For socialpædagoger i basisstillinger kan det også være relevant at sammenligne løn med tilsvarende kommunalt ansatte, og nedenfor i tabel 2, a – d, finder du derfor en lønstatistik for de kommunalt ansatte. Denne statistik er hentet på KRL’s hjemmeside, www.krl.dk, og er ligeledes opdelt på landsdele, jf. ovenfor, og på erfaring (dvs. 1 års anciennitetsintervaller).

Læsevejledning til statistikken og en beskrivelse af hovedtallene (pdf)