Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Socialpædagogernes jobformidling

Vi kender de socialpædagogiske arbejdspladser og deres behov, og vi kender de jobsøgende og deres kvalifikationer. Derfor kan vi finde det bedst mulige ansøgerfelt til de ledige vikariater og sikre en hurtig og effektiv rekruttering af arbejdskraft.

Bestil en vikar

Vikarbestillingen bør være konkret og præcis i sit indhold og samtidig tillokkende for den rette medarbejder. Målet er naturligvis, at I får den bedste medarbejder til lige netop det aktuelle job. Læs mere i vejledningen til vikarbestilling (pdf)

Ønsker du at bestille en vikar, så udfyld denne digitale formular.

Til dig der søger job

Vil du gerne have at din jobkonsulent kontakter dig, når en arbejdsplads beder Socialpædagogernes Jobformidling om hjælp til at få besat et vikariat?

Vores succeskriterie for en god jobformidling er at der er tale om et gensidigt tilvalg. Det vil sige, når både du og arbejdspladsen siger ”ja, tak!” til hinanden.

Vi har mulighed for at kontakte dig, hvis vi ved hvad du går efter. Det ved vi, hvis du har udfyldt dit jobnet CV og har gjort noget særligt ud af jobønske-feltet. Dvs. specificeret, hvilke job, målgrupper og tilbudstyper du går efter.

Et godt ”ønske-CV”

Når vi udsøger kvalificerede vikarer til et job, som de gerne vil have, så søger vi efter bestemte stikord i det felt på CV'et, hvor du skal skrive dine jobønsker. Det er derfor vigtigt, at du skriver de stikord i feltet, som bedst beskriver det job du går efter.

Udover stillingsbetegnelsen er det en god idé, at skrive hvilke tilbudstyper, specialer og hvilke brugere du gerne vil arbejde med. Men husk: Stikord er bedst.

Eksempler på hvad der kan stå i feltet jobønsker:

  • Socialpædagog voksne botilbud
  • Pædagog unge bosted dagtilbud projekt
  • Socialpædagog misbrugere hjemløse forsorgshjem
  • Pædagogmedhjælper døgntilbud fysisk og psykisk funktionsnedsættelse
  • Familiebehandler dagtilbud psykiatri
  • Socialpædagog autisme ADHD

Særligt til de socialpædagogiske arbejdspladser

Brug Socialpædagogernes jobformidling til at finde din nye medarbejder - eller rigtige vikar.

Ved hjælp af et effektivt match mellem arbejdsplads og jobsøgende, kan Socialpædagogernes Jobformidling være med til at sikre jer en kvalificeret kollega til længere vikariater af ca. 1 måneds varighed eller mere. Vi kan godt hjælpe med at finde en kvalificeret tilkaldevikar, men vi formidler ikke dag til dag. Hvis I har svært ved at finde den rette medarbejder til en fast stilling, kan vi også hjælpe med det.

Find den rette medarbejder

Er det svært at finde kvalificerede medarbejdere til tidsbegrænsede stillinger eller vikariater? Hvis det er tilfældet så er Socialpædagogernes Jobformidling den rette samarbejdspartner.

Kvalificerede pædagogiske medarbejdere

Det socialpædagogiske område er i udvikling, og det stiller krav til de jobsøgendes kompetencer, som ofte skal kunne træde til med kort varsel.

Jobsøgende hos Socialpædagogerne er oftest ledige og folk som ønsker at skifte job. Det kan også være medlemmer som er gået på efterløn eller studerende, som er interesserede i  tidsbegrænsede job, deltidsarbejde eller vikararbejde.
De fleste ledige i Socialpædagogernes a-kasse har en kort ledighedsperiode, og kan derfor umiddelbart indgå i arbejdet. Andre har haft en længere ledighedsperiode og har måske brug for en kort indkøringsperiode.