Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Spørgsmål og svar om den nye ferielov

Den nye ferielov gælder fra 1. september 2020 og får betydning for alle lønmodtagere. Fra september 2019 træder en overgangsordning i kraft.

I september 2020 træder en ny ferielov i kraft. Den vigtigste ændring er, at vi overgår til såkaldt samtidighedsferie. I dag har vi forskudt ferie, hvor du optjener ferie i kalenderåret og så kan holde ferien fra maj året efter. Det bliver lavet om, så du fremover optjener og afholder ferie i samme år. Du kan altså afholde ferien løbende, mens du optjener den. 

Ferieåret løber fra september til september dog med mulighed for at afholde ferie året ud (til 31. december).

Du vil stadig optjene samme antal feriedage som nu: 2,08 pr. måned. 

Overgangsordning - mister jeg min ferie?
De nye regler indfases med en overgangsordning:
Din ferie her i 2019 og frem til maj 2020 bliver ikke berørt, for den har du allerede optjent i løbet af 2018.

Frem til 31. august 2019 optjener du ferie, som du plejer. Optjening af ferie i disse 8 måneder skal afholdes fra maj 2020 til september 2020, hvor den nye ordning træder i kraft.

Pr. 1. september 2020 gælder den nye ordning og du optjener ferie løbende, som du også kan afholde løbende.

Fra 1. september 2019 og et år frem optjener du også ferie, men den indefryses. For i overgangen fra det gamle system til det nye, vil der være et overlap af optjent ferie. For at undgå at du får dobbelt ferie, indbetaler din arbejdsgiver dine opsparede feriepenge til en fond. Når du forlader arbejdsmarkedet, får du pengene udbetalt. Du mister altså ikke ferie eller feriepenge, men får værdien af ferien udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet.

Hvad sker der med min opsparede feriepenge i overgangsperioden?
Dine indefrosne feriepenge bliver sat ind i en særlig fond, ’Lønmodtagernes Feriemidler’.  Du kan få udbetalt dine indefrosne feriepenge, hvis du:

  • går på folkepension
  • får tildelt førtidspension eller fleksydelse
  • går på efterløn
  • flytter permanent til udlandet.

Hvis du dør, inden du kan få udbetalt dine indefrosne feriepenge, bliver de udbetalt til dine efterlade.

Feriepengene skal desuden sikres mod fx arbejdsgivers konkurs frem til udbetalingen, og i den mellemliggende periode skal der ske en forrentning af de hensatte midler, skriver Beskæftigelsesministeriet.

Hvad med 6. ferieuge?
Hvis du har krav på en 6. ferieuge eller et antal ekstra feriedage, fordi det fremgår af din overenskomst eller ansættelseskontrakt optjener og afvikler du fortsat disse dage efter de nuværende regler, altså forskudt.

Kan jeg holde efterårsferie i 2020?
Ja, du kan godt gemme nogle feriedage fra den gamle ordning og overføre dem til den nye ordning. Det vil fx være aktuelt, hvis du vil holde ferie i september eller oktober 2020.

Hvis din ”gamle” optjente ferie ikke er brugt d. 30. september 2020 vil den automatisk blive overført til den nye ordning. Ferie ud over 20 dage har du ret til at få udbetalt.

Hvad skal jeg selv gøre?
I forbindelse med overgangsordningen skal du ikke gøre noget selv i første omgang. Først i december 2020 skal arbejdsgivere indberette dine tilgodehavende feriepenge til fonden og så får du besked. Til den tid kan du gøre indsigelse, hvis ikke du mener opgørelsen er korrekt.

Læs mere
Du kan læse mere om den nye ferielov på bm.dk: https://bm.dk/arbejdsomraader/aktuelle-fokusomraader/ny-ferielov-i-danmark/