Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Samtidighedsferie

Samtidighedsferie betyder, at du fra 1. september 2020 optjener ferie og kan afholde ferie samtidigt.

Hidtil er ferie optjent og afholdt forskudt. Den ferie, som du fx har optjent i 2018, kan du afholde fra den 1. maj 2019 til 30. april 2020. Det princip bliver der lavet om på med de nye ferieregler.

Samtidighedsferie gælder for de 5 ugers ferie, som du har krav på efter ferieloven. Hvis du har krav på 6. ferieuge eller andre former for feriefridage, så følger disse feriedage de gamle regler om forskudt optjening og afholdelse.

Samtidighedsferie optjenes i ferieåret, der går fra 1. september til 31. august, men kan afholdes i ferieafholdelsesåret, der går fra 1. september til 31. december i det følgende år. Du optjener 2,08 feriedage pr. måned uanset om du er deltids- eller fuldtidsansat.

De feriedage, som du optjener fx i september 2020 kan du afholde allerede i oktober 2020.

Reglerne om samtidighedsferie kan illustreres på følgende måde:

Set over et helt ferieår kan et typisk feriemønster være som illustreret her:

Illustrationen viser, hvordan 5 ugers ferie fordeles på 1 uges vinterferie, 3 ugers sommerferie og 1 uges efterårsferie.

I en normal situation kan du ikke nå at optjene 5 feriedage fra 1. september og frem til efterårsferien, men det problem er løst fra 2021 ved lade ferieafholdelsesperioden løbe frem til 31. december i stedet for 31. august.

I forhold til afholdelse af efterårsferie i 2020 vil der dog være den udfordring, at du ikke kan nå at optjene 5 feriedage i september og frem til efterårsferien starter i uge 42. I det tilfælde vil det være en god ide at reservere ferie fra 6. ferieuge/feriefridage eller overført ferie.

Det er dog også muligt at aftale med din arbejdsgiver, at du kan holde ferie på forskud. Den ferie, som du ”låner”, vil så blive modregnet i den ferie, som du optjener efterfølgende.