Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Løn under ferie

Hvis du er månedslønnet holder du ferie med løn.

Efter de nuværende regler får du den aktuelle løn på ferietidspunktet, selv om din løn var højere eller lavere på optjeningstidspunktet, fordi du var på et andet timetal.

Med de nye regler er lønnen fortsat den fast påregnelige løn på ferietidspunktet, men bliver beregnet i forhold til din beskæftigelsesgrad (timetal) på optjeningstidspunktet.

Denne beregningsmodel gælder fremover for al ferie, herunder også for 6. ferieuge, hvis du har krav på den.

Beregningsmodellen kan beskrives på følgende måde, idet lønnen i begge eksempler for nemheds skyld er anført til 8.000 kr.:

Eksempel 1:

På det tidspunkt, hvor du optjener ferien arbejder du 37 timer om ugen og tjener 8.000 kr. På det tidspunkt, hvor du afholder den ferie, som du har optjent, er du på 30 timer. Da din løn under ferie beregnes på baggrund af timetallet på optjeningstidspunktet skal du have udbetalt 8.000 x (37/30) = 9.867 kr.

Eksempel 2:

På det tidspunkt, hvor du optjener ferien arbejder du 30 timer om ugen og tjener 8.000 kr. På det tidspunkt, hvor du afholder den ferie, som du har optjent er du på 37 timer. Da din løn under ferie beregnes på baggrund af timetallet på optjeningstidspunktet skal du have udbetalt 8.000 x (30/37) = 6.486 kr.