Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Samtidighedsferie

Samtidighedsferie betyder, at du optjener ferie og kan afholde ferie samtidigt.

Samtidighedsferie gælder for de 5 ugers ferie, som du har krav på efter ferieloven. Hvis du har krav på 6. ferieuge eller andre former for feriefridage, så følger disse feriedage de gamle regler om forskudt optjening og afholdelse.

Samtidighedsferie optjenes i ferieåret, der går fra 1. september til 31. august, men kan afholdes i ferieafholdelsesåret, der går fra 1. september til 31. december i det følgende år. Du optjener 2,08 feriedage pr. måned uanset om du er deltids- eller fuldtidsansat.

De feriedage, som du optjener fx i september 2023 kan du afholde allerede i oktober 2023.

Reglerne om samtidighedsferie kan illustreres på følgende måde:

Set over et helt ferieår kan et typisk feriemønster være som illustreret her:

Illustrationen viser, hvordan 5 ugers ferie fordeles på 1 uges vinterferie, 3 ugers sommerferie og 1 uges efterårsferie.

I en normal situation kan du ikke nå at optjene 5 feriedage fra 1. september og frem til efterårsferien, men det problem er løst fra 2021 ved lade ferieafholdelsesperioden løbe frem til 31. december i stedet for 31. august.

Det er muligt at aftale med din arbejdsgiver, at du kan holde ferie på forskud. Den ferie, som du ”låner”, vil så blive modregnet i den ferie, som du optjener efterfølgende.