Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Samtidighedsferie

Samtidighedsferie betyder, at du optjener ferie og kan afholde ferie samtidigt.

Samtidighedsferie gælder for de 5 ugers ferie, som du har krav på efter ferieloven. Hvis du arbejder i det offentlige og har krav på 6. ferieuge, så følger disse feriedage reglerne om forskudt optjening og afholdelse dvs. at du optjener ferien i kalenderåret og afholder den i perioden 1. maj til 30. april i de to følgende kalenderår. Hvis du er privat ansat gælder der forskellige regler for optjening og afholdelse af feriefridage. Spørg din tillidsrepræsentant eller kontakt dit lokale kredskontor, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

Samtidighedsferie optjenes i ferieåret, der går fra 1. september til 31. august, men kan afholdes i ferieafholdelsesåret, der går fra 1. september til 31. december i det følgende år. Du optjener 2,08 feriedage pr. måned uanset om du er deltids- eller fuldtidsansat.

De feriedage, som du optjener i september, kan du afholde allerede i oktober måned.

Reglerne om samtidighedsferie kan illustreres på følgende måde:

Set over et helt ferieår kan et typisk feriemønster være som illustreret her:

Illustrationen viser, hvordan 5 ugers ferie fordeles på 1 uges vinterferie, 3 ugers sommerferie og 1 uges efterårsferie.

Det er muligt at aftale med din arbejdsgiver, at du kan holde ferie på forskud. Den ferie, som du ”låner”, vil så blive modregnet i den ferie, som du optjener efterfølgende.