Menu

Feriedagpenge

Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som du på visse betingelser kan få udbetalt fra a-kassen, når du holder ferie.

I april måned har vi sendt en ferieoptjeningsmeddelelse til dig, hvis du har optjent ret til et antal dage med feriedagpenge fra a-kassen.

Feriedagpenge optjenes på baggrund af ydelser udbetalt af a-kassen, samt barselsdagpenge udbetalt af din kommune i det seneste kalenderår. Det gælder også for nyuddannede/dimittender, de skal lige som andre optjene ret til feriedagpenge.

Sådan søger du

Du kan søge om feriedagpenge i netkassen.dk. Log på med dit cpr.nr. og din NemID.

Hvis du vil have feriedagpengene før din ferie, skal du udfylde ansøgningen i senest en måned før ferien starter. Feriedagpenge udbetales med den samme sats, du ville få (eller får) i dagpenge som ledig.

Hvis du har søgt om feriedagpenge en måned før feriens start, så går pengene ind på din NemKonto 1 uge før feriens start. Uanset hvor tidligt du søger om feriedagpenge, kan du tidligst modtage dem 1 uge før feriens start.

Hvornår kan ferien holdes

Du kan holde ferie inden for ferierået. Det går fra 1. maj til 30. april. Sidste frist for ansøgning om feriedagpenge er en måned efter ferieåret slutter - den 31. maj. Søger du senere, kan du ikke få feriedagpenge. Ferie med feriedagpenge kan ikke overføres fra det ene ferieår til det næste.

Betingelser for udbetaling

  • holde ferie
  • have din bopæl i Danmark
  • opholde dig i Danmark dagen før, ferien starter
  • være medlem af a-kassen
  • have holdt den ferie, du har optjent hos en arbejdsgiver
  • være lønmodtager eller ledig
  • have ret til arbejdsløshedsdagpenge

Du kan ikke få feriedagpenge, hvis du er under uddannelse, eller hvis du ejer/driver selvstændig virksomhed. Hvis virksomheden er bibeskæftigelse, kan du i nogle situationer få feriedagpenge. Hvis du modtager sygedagpenge, kan du ikke få udbetalt feriedagpenge.

OBS! Uanset antallet af dage med feriedagpenge, som måtte fremgå af optjeningsmeddelsen, så kan du ikke få feriedagpenge udbetalt, hvis du allerede har optjent fuld ret til 25 dages ferie med løn eller feriegodtgørelse. Dette for at undgå dobbeltdækning.

Er du ledig, så skal du huske, at melde ferie på jobnet.dk senest 14 dage før feriens start. Vi får automatisk besked om din ferie fra jobcenteret.

Ingen dagpengeret

Du kan kun få feriedagpenge, hvis du opfylder betingelserne for at få arbejdsløshedsdagpenge. Hvis din ret til arbejdsløshedsdagpenge er udløbet, kan du således ikke få feriedagpenge, medmindre du på ferietidspunktet opfylder betingelserne for en ny periode med arbejdsløshedsdagpenge.

Kollektiv ferielukning

Hvis din arbejdsplads holder kollektivt ferielukket, skal du bruge den ferie, du har optjent ved at arbejde. Hvis du ikke har optjent nogen feriepenge, kan du få feriedagpenge, hvis du har optjent dage med feriedagpenge.

Ingen ferie ingen feriedagpenge
Har du ikke flere feriedage eller flere dage med feriedagpenge, kan du søge om arbejdsløshedsdagpenge fra os, hvis du vel at mærke opfylder betingelserne for at få almindelige arbejdsløshedsdagpenge.

Bemærk, at du kun kan få dagpenge 1. og 2. juledag (25. og 26. december), hvis du kan dokumentere, at du skulle have været på arbejde den dag, hvis der ikke havde været ferielukket. Har du ifølge din overenskomst ferie med løn den 24. og 31. december, vil du ikke kunne få dagpenge disse dage.

Hvis du skal søge dagpenge 
Hvis du opfylder betingelserne for at kunne søge dagpenge, skal du:

1. Melde dig ledig på jobnet.dk
2. Udfylde en ledighedserklæring i netkassen.dk
3. Uploade (i netkassen.dk) en bekræftelse fra din arbejdsgiver om, at der er kollektivt ferielukket.
4. Uploade (i netkassen.dk) dokumentation for, at du har afholdt alle dine feriedage.

Dagpenge mellem jul og nytår
Hvis der kun er lukket i dagene mellem jul og nytår (24. december til 1. januar), behøver du ikke melde dig ledig på jobnet.dk for at få dagpenge. I stedet skal du:

1. Udfylde en ledighedserklæring i netkassen.dk
2. Uploade (i netkassen.dk) en bekræftelse fra din arbejdsgiver om, at der er kollektivt ferielukket.
3. Uploade (i netkassen.dk) dokumentation for, at du har afholdt alle dine feriedage.

Feriekort

Har du et feriekort, som du ikke har fået udbetalt, kan du se, hvem der skal underskrive det. Det er forskelligt afhængig af din situation. 

Din situation Hvem underskriver feriekortet
Lønmodtager Din arbejdsgiver
Løntilskud Din arbejdsgiver
Efterlønsmodtager Socialpædagogernes A-kasse
Dagpengemodtager/i aktivering Socialpædagogernes A-kasse
Supplerende dagpenge Socialpædagogernes A-kasse
Kontanthjælpsmodtager Din Kommune
Ingen af de overnævnte Din kommune
Feriekort fra Feriekonto (ATP) Det gør du selv. Du logger på atp.dk med din NemID og følger vejledningen!
HUSK! Er du ledig eller på efterløn, så skal du give os besked, da dagene med feriepenge skal modregnes i din ydelse fra a-kassen.

OBS! Som ledig skal du på "Min side" på jobnet.dk oplyse om ferien senest 14 dage før feriens start. Husk også at give os besked om ferien - senest på din første feriedag. Man er i øvrigt ledig, når man er tilmeldt i jobcenteret og modtager dagpenge eller løn i løntilskudsjob.

 

Obs!

Har du spørgsmål om feriedagpenge?

Så kontakt sagsbehandlerteamet på telefon 7248 6010. Telefonerne er åbne mandag, tirsdag og onsdag fra kl. 9-15. Torsdag fra kl. 9-17 og fredag fra kl. 9-13. Du kan også sende en mail til dagpenge@sl.dk