Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Sorgorlov

Ovenstående forbedringer træder i kraft pr. 1. april 2019

Retten til sorgorlov udvides til også at omfatte faren /medmoren. Hvis barnet er dødfødt, dør eller bliver bortadopteret inden den 32. uge efter fødslen, får hver af forældrene således ret til fravær med sædvanlig løn i indtil 14 uger efter barnet død eller bortadoption.