Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Omsorgsdage til plejeforældre

(offentlige ansatte der har et barn i pleje) Ovenstående forbedringer træder i kraft pr. 1. april 2019

Retten til omsorgsdage udvides til også at omfatte plejeforældre. Det er en forudsætning at barnet har folkeregister adresse hos plejeforældrene. Såfremt plejeforholdet er tidsbegrænset er det endvidere en forudsætning, at det varer i minimum 6 måneder.