Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Når du er blevet far/medmor

Fædreorlov og frister

Denne tekst gælder ansatte socialpædagoger i kommuner og regioner.

Når du bliver far eller medmor, har du ret til 2 ugers sammenhængende fædreorlov med løn i forbindelse med fødslen. Du bestemmer selv, hvornår du vil holde dine to uger. De skal bare holdes indenfor de første 14 uger, hvor moderen holder barselsorlov, og du skal give din leder besked med 4 ugers varsel.

Ud over de 14 dages fædreorlov har du, ligesom barnets mor, ret til at holde forældreorlov i 32 uger. Overenskomsten sikrer dig løn i 7 af disse uger. Du har altså i alt 9 ugers lønnet fædreorlov som er "dine egne". Disse uger er øremærket faren/medmoren og bortfalder, hvis de ikke bruges.

Herudover er der yderligere 6 ugers lønnet forældreorlov, som kan fordeles mellem moren eller faren/medmoren. 

Der er mange muligheder for at fordele og kombinere forældreorloven mellem mor og far/medmor. Læs mere om forældreorlov hos borger.dk.