Menu

Vi sender post til din e-Boks

Post fra Socialpædagogerne og a-kassen lander i din e-Boks. Husk derfor at tjekke e-Boks jævnligt, så du ikke går glip af vigtige meddelelser

Det er vigtigt, du holder dig orienteret om de breve, vi sender til dig, da der kan være information, du skal reagere på. Hvis du ikke læser de breve, vi sender til din e-Boks, kan det i værste fald betyde, at du mister en rettighed. Er du medlem af a-kassen, kan det bl.a. gå ud over dine dagpenge eller efterløn. I din e-Boks kan du vælge at få en mail eller sms, hver gang der er post til dig. Vi vil opfordre dig til at vælge den funktion, hvis du ikke allerede har gjort det.

Har du spørgsmål til brugen af e-Boks, kan du finde svar hos e-boks

Har du brug for hjælp eller vejledning til de digitale brev fra Socialpædagogerne, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 7248 6010.

Fritagelse for digital post

Kan du ikke modtage posten digitalt, har du måske mulighed for at blive fritaget for at få digital post fra os.. Det gælder, hvis du opfylder én af fritagelsesgrundene:

  • Har en fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse, som hindrer dig i at modtage post digitalt
  • Er blevet hjemløs
  • Har sproglige vanskeligheder
  • Er registreret som udrejst af Danmark
  • Hvis du bor uden for Danmark og har praktiske vanskeligheder ved at skaffe NemID.
  • Ikke har adgang til en computer med tilstrækkelig internetforbindelse i dit hjem eller opholdssted

Hvis du midlertidigt er afskåret fra at få digital post – fx fordi du er på hospitalet – kan du selvfølgelig også få fritagelse.

Din fritagelse gælder som udgangspunkt i 2 år, men du kan naturligvis til enhver tid bede os sende brevene digitalt, hvis din situation ændrer sig.

Du skal søge om fritagelse i a-kassen. Du kan ringe eller skrive til os med oplysning om, hvilken fritagelsesgrund der gælder for dig.