Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Selvstændig eller lønmodtager?

Det er en konkret vurdering, om du er lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Driver du selvstændig virksomhed, kan du som udgangspunkt ikke modtage dagpenge, før du er endeligt ophørt.

OBS! Disse regler gælder til og med 30. september 2018.

Selvstændig virksomhed i arbejdsløshedsforsikringens forstand er er beskæftigelse for egen regning og risiko, som udføres med det formål at få et økonomisk udbytte. 

Er du i tvivl om, om dit arbejde er lønmodtagerarbejde eller selvstændig virksomhed, kan du kontakte os. 

Når vi vurderer, om du driver selvstændig virksomhed, lægger vi bl.a. vægt på, om:

  • du har anden arbejdskraft ansat
  • du har oprettet CVR-nummer på virksomheden
  • virksomheden er momsregistreret
  • du bruger skattereglerne for selvstændige erhvervsdrivende
  • virksomheden er et interessentskab (I/S)
  • du arbejder i et selskab (A/S eller ApS), hvor du selv eller din nærmeste familie ejer kapital af en vis størrelse.

Ansat hos din ægtefælle

Hvis du arbejder i din ægtefælles virksomhed, bliver du også anset for at drive selvstændig virksomhed, hvis én af 3 betingelser er opfyldt:

  • der er under 20 ansatte i virksomheden, eller
  • du er ansat i en overordnet stilling, eller
  • du ikke er ansat på normale løn- og arbejdsvilkår

Hovedbeskæftigelse eller bibeskæftigelse

Din ret til arbejdsløshedsdagpenge og efterløn afhænger af, om du driver selvstændig virksomhed som din hovedbeskæftigelse eller din bibeskæftigelse.

Virksomheden er som udgangspunkt din hovedbeskæftigelse, hvis den er din eneste eller væsentligste indtægt, hvis den har dannet grundlag for optagelse i en a-kasse, eller hvis vi efter en konkret vurdering mener, at det er din hovedbeskæftigelse. 

Ophør er en betingelse for dagpenge

Driver du selvstændig virksomhed, skal du som udgangspunkt være ophørt, før du kan få ret til dagpenge. Det er en betingelse, at du kan dokumentere, at du er endelig ophørt. De enkelte betingelser for ophør afhænger af hvilken virksomhed, du har drevet.

Det er i nogle situationer muligt at drive selvstændig virksomhed samtidig med, at du modtager dagpenge. Det kræver dog, at du opfylder flere betingelser, ligesom det har betydning for længden af din dagpengeret. Du kan læse mere på "Selvstændig bibeskæftigelse"

Obs!

Overvejer du at starte selvstændig virksomhed?

Så kontakt sagsbehandlerteamet på telefon 7248 6010 eller send en mail til dagpenge@sl.dk