Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Opholdskrav

Fra 1. januar 2019 træder regler om opholdskrav i kraft, som betyder at længerevarende ophold i udlandet (uden for EU/EØS-landene) kan få betydning for, om man har ret til dagpenge. På siden her kan du læse nærmere om reglerne

Opholdskravet pr. 1. januar

Opholdskravet betyder, at man - når loven er fuldt indfaset - skal have opholdt sig i enten Danmark, Grønland eller Færøerne eller et andet EU/EØS-land i mindst 7 år ud af 12 år for at få ret til dagpenge.

Hvis du er blevet ledig før d. 1. januar 2019, så rammes du ikke af de nye regler. De gælder kun for medlemmer, som påbegynder en helt ny dagpengeperiode fra og med d. 1. januar 2019. Hvis du efter denne dato melder dig ledig og fortsætter i en eksisterende indplacering, skal opholdskravet ikke være opfyldt.

Der er en række undtagelser, som du kan læse om nedenfor. Fx er studieophold som udgangspunkt undtaget og ferieophold har heller ikke betydning, så længe man stadig har sin bopæl i Danmark.

Hvornår gælder opholdskravet?

Reglerne træder i kraft fra og med d. 1. januar 2019, men der er tale om en indfasning, som du kan se her:

  • Fra 1. januar 2019 gælder et opholdskrav på 5 ud af 12 år

Det vil sige, at hvis du melder dig ledig fra d. 1. januar 2019 og har opholdt dig uden for EU/EØS i mere end 7 år inden for de seneste 12 år, vil du ikke have ret til dagpenge – med mindre du er omfattet af undtagelserne.
Er du omfattet af opholdskravet, skal du opholde dig i EU/EØS i 5 år, før du igen kan blive dagpengeberettiget.

  • Fra 1. januar 2020 gælder et opholdskrav på 6 ud af 12 år

Det vil sige, at hvis du melder dig ledig fra d. 1. januar 2020 og har opholdt dig uden for EU/EØS i mere end 6 år inden for de seneste 12 år, vil du ikke have ret til dagpenge – med mindre du er omfattet af undtagelserne.
Er du omfattet af opholdskravet, skal du opholde dig i EU/EØS i 6 år, før du igen kan blive dagpengeberettiget.

  • Fra 1. januar 2021 gælder et opholdskrav på 7 ud af 12 år

Det vil sige, at hvis du melder dig ledig d. 1. januar 2021 og har opholdt dig uden for EU/EØS i mere end 5 år inden for de seneste 12 år, vil du ikke have ret til dagpenge – med mindre du er omfattet af undtagelserne.
Er du omfattet af opholdskravet, skal du opholde dig i EU/EØS i 7 år, før du igen kan blive dagpengeberettiget.

Sygedagpenge og barselsdagpenge

Hvis din ret til sygedagpenge eller barselsdagpenge afhænger af, om du er berettiget til dagpenge, vil du miste retten til disse ydelser, hvis du ikke opfylder opholdskravet på det tidspunkt, hvor du ønsker at få udbetalt sygedagpenge eller barselsdagpenge.

Kommunen eller Udbetaling Danmark vil få oplysninger fra Socialpædagogernes A-kasse om hvorvidt dit opholdskrav er opfyldt, og om du ville have haft ret til dagpenge, hvis du ikke var blevet sygemeldt eller var gået på barsel

Efterløn

Din ret til efterløn påvirkes ikke af det nye opholdskrav.

Udstedelse af efterlønsbevis eller overgang til efterløn er således ikke afhængig af, at du opfylder opholdskravet på udstedelses- eller overgangstidspunktet.

Hvilke undtagelser gælder?

En række ophold i udlandet kan sidestilles med ophold her i riget:

  • Hvis man er ansat på et dansk skib
  • Hvis man er udsendt som repræsentant for en dansk myndighed
  • Hvis man er beskæftiget i udlandet i offentlig dansk interesse
  • Hvis man er ansat i en dansk virksomhed, herunder filial eller datterselskab
  • Hvis man studerer i udlandet, og man havde bopæl og ophold i Danmark, før man startede på uddannelsen
  • Hvis man er forsker ved et udenlandsk universitet, forskningsinstitution eller virksomhed, og man havde bopæl og ophold i Danmark før udlandsopholdet

Ægtefæller, samlevere, registrerede partnere og børn under 18 år til personer, der opfylder en af undtagelserne, kan også sidestille udlandsopholdet med ophold i riget.

Derudover kan ophold i udlandet, før man fyldte 18 år, sidestilles med ophold her i riget, hvis man på et tidspunkt i løbet af sin barndom har boet i riget i sammenlagt syv år. Det gælder uanset årsagen til udlandsopholdet. 

Personer, der har gennemført en integrationsgrunduddannelse (IGU), er også undtaget fra opholdskravet.

I forhold til Storbritannien, som efter planen skal forlade EU d. 29. marts 2019, gælder det at ophold før d. 29. marts 2019 vil være undtaget fra reglerne om opholdskrav, fordi Storbritannien indtil da fortsat er medlem af EU. Hvordan reglerne bliver for ophold efter denne dato, ved vi ikke endnu.

Hvad med ferier uden for EU/EØS?

Ferieophold har ikke betydning, så længe man stadig har sin bopæl i Danmark

 

Hvordan kontrolleres udlandsophold 12 år tilbage i tiden?

Der er stadig detaljer om dette spørgsmål, som skal afklares.

Foreløbig kan vi oplyse, at når du melder dig ledig fra d. 1. januar 2019 skal du give samtykke til, at vi ved opslag i CPR-registeret indhenter adresseoplysninger 12 år tilbage.

Hvis det er nødvendigt at bruge perioder med ophold i EØS-lande til opfyldelse af opholdskravet, indhenter vi dokumentation for dine opholdsperioder ved kontakt til myndighederne i det relevante land.