Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Indkomst- & beskæftigelseskrav

For at få ret til dagpenge skal du enten opfylde et indkomstkrav eller et beskæftigelseskrav. Hvilket krav du skal opfylde, afhænger af din ledighedshistorie.

Hvornår skal jeg opfylde et indkomstkrav?

  • Hvis du aldrig har modtaget dagpenge før
  • Hvis din dagpengeret er ophørt for mere end 3 år siden
  • Hvis både din almindelige og forlængede dagpengeret er ophørt for mindre end 3 år siden, men før 1. juli 2017

Hvornår skal jeg opfylde et beskæftigelseskrav?

  • Hvis du har en gyldig dagpengeret
  • Hvis din dagpengeret er ophørt, men du har timer på din beskæftigelseskonto

Klik på de enkelte faner for at læse mere om betingelserne for det krav, du skal opfylde.

Kontakt os, hvis du er i tvivl om hvilket krav, der gælder for lige netop dig.

Indkomstkravet

Du skal have haft en samlet indtægt på mindst 228.348 kr. (152.232 kr. hvis du er deltidsforsikret) inden for de sidste 3 år.

Du kan kun medregne 19.029 kr. (12.686 kr. hvis du er deltidsforsikret) pr. måned. Det betyder, at du ikke kan optjene ret til dagpenge på kortere tid end 1 år. Du kan godt tælle indtægten med, selvom den er under 19.029 kr. i en måned. Det betyder bare, at det vil tage mere en 1 år at optjene ret til dagpenge. 

Overenskomstmæssigt arbejde

Det er som udgangspunkt uden betydning hvor mange timer, du har fået løn for. Det er dog en betingelse, at indtægten er betaling for arbejde, der er udført på almindelige løn- og ansættelsesvilkår. Det er samtidig en betingelse, at der er betalt arbejdsmarkedsbidrag af indkomsten, og at den er indberettet til indkomstregistret. 

Støttet arbejde

Arbejde, hvor der er ydet offentlig tilskud tilskud til lønnen, som fx. løntilskud eller jobrotation, kan ikke tælle med til opfyldelse af beskæftigelseskravet.

Har du været syg eller lignende i optjeningsperioden?

Hvis du har været syg, været på barsel eller modtaget tabt arbejdsfortjeneste og derfor ikke kan opfylde beskæftigelseskravet inden for 3 år, har du måske mulighed for at forlænge optjeningsperioden. 

Kontakt os for at høre nærmere.

Beskæftigelseskravet

Du skal have haft 1.924 løntimer (1.258 timer hvis du er deltidsforsikret) inden for de sidste 3 år. Det svarer til 1 års fuldtidsarbejde.

Hvis dit arbejde er ukontrollabelt - dvs. hvis du ikke får løn for et bestemt antal timer - omregner vi din indtægt til timer ved at dividere timerne med omregningssatsen. I 2018 er omregningssatsen 235,60 kr. Det gælder fx. hvis du er familieplejer.

Overenskomstmæssigt arbejde

Det er en betingelse, at arbejdet er udført på almindelige løn- og ansættelsesvilkår. Det er samtidig en betingelse, at der er betalt arbejdsmarkedsbidrag og at timerne er indberettet til indkomstregistret. 

Støttet arbejde

Arbejde, hvor der er ydet offentlig tilskud tilskud til lønnen, som fx. løntilskud eller jobrotation, kan ikke tælle med til opfyldelse af beskæftigelseskravet.

Har du været syg eller lignende i optjeningsperioden?

Hvis du har været syg, været på barsel eller modtaget tabt arbejdsfortjeneste og derfor ikke kan opfylde beskæftigelseskravet inden for 3 år, har du måske mulighed for at forlænge optjeningsperioden. 

Kontakt os for at høre nærmere.