Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Særligt tilbud til ledige medlemmer over 50 år

Synes du, det er udfordrende at finde et nyt job, eller mangler du viden og inspiration til at gøre brug af de digitale redskaber, der kan hjælpe dig til dit næste job? "Digitale Perspektiver" er et tilbud til ledige medlemmer over 50 år, som udbydes i et samarbejde mellem de fire a-kasser BUPL's A-kasse, Lærernes A-kasse, Din Sundhedsfaglige A-kasser og Socialpædagogernes A-kasse

Om forløbet

Forløbet består af op til 8 individuelle samtaler med en jobkonsulent fra din a-kasse. Derudover er der 4 digitale workshops, samt muligheden for at træne at gå til jobsamtale med app’en JobMind, der er tilpasset det socialpædagogiske arbejdsmarked.

Hele forløbet varer 13 uger.  

I forløbet er du og din udvikling omdrejningspunktet, og du vil opleve at blive udfordret på din måde at være jobsøgende på. Kan du gøre noget andet, end det du hidtil har gjort, eller skal du måske afprøve helt nye veje? Det er blot nogle af de ting, vi vil se nærmere på i forløbet. Vi gør meget ud af, at du skal føle dig tryg og sammen med dig skabe et forløb, hvor du er i centrum, og hvor du kan udvikle dig.

Formål

Formålet med forløbet er, at du hurtigst muligt kommer i job igen. 

Handlingsplan og arbejdsplan

Ved den første samtale, taler du med en jobkonsulent om hvornår det er relevant for dig at deltage i de 4 workshops. 

Derudover vil du få udleveret en arbejdsplan kaldet ”Min arbejdsplan”. ”Min arbejdsplan" vil danne udgangspunkt for alle dine samtaler. Du udfylder derfor fra gang til gang det, der er relevant, og som du har aftalt med din jobkonsulent. Efter hver samtale sender du din udfyldte arbejdsplan til din jobkonsulent.

"Min arbejdsplan" skal understøtte dit arbejde og din udvikling i forløbet, og sikre at du når de mål, du sætter dig undervejs, og som i sidste ende skal føre dig til dit næste job.

Workshops

  • Det narrative perspektiv -Intentionen med denne workshop er at give dig mulighed for med optimisme at nuancere din fortællinger om eget arbejdsliv, mhp. at kunne få øje på andre veje og nye muligheder.
  • Kropssprog med en videopræsentation - Hvad skal du være særligt opmærksom på, når du præsenterer dig via digitale medier?
  • LinkedIn og kompetencer - Kompetenceafklaring særligt med fokus på dine faglige kompetencer. Oprette en LinkedIn profil, samt en gennemgang af mulighederne i brugen af LinkedIn.
  • Jobsøgning som dialog – Vi arbejder med research, forberedelse og kontakt, og du kan træne jobsamtalen i app´en ”Jobmind” på mobilen. Derudover er der besøg af en arbejdsgiver, der taler om hvad de ligger vægt på i ansøgningsprocessen.

Er det noget for dig?

Hvis du synes, dette tilbud lyder som noget for dig, skal du sende en besked til os via Medlemsportalen. Vælg området Ledighed og emnet Samtaler og Jobsøgning og skriv "DIGITALT PERSPEKTIV” i titelfeltet – har du spørgsmål vedr. deltagelsen, så noter dem gerne i beskeden. Du vil inden for få dage blive kontaktet af en af vores jobkonsulenter.

Du kan ikke selv booke forløbet og vi har et begrænset antal pladser. Vi besætter dem efter først-til-mølle princippet.

Hvornår og hvor? 

Der er løbende optag til forløbet, og ca. hver 4. uge starter der nye workshop forløb. Derfor kan du kontakte os, når du oplever det relevant.

Da workshopsene foregår digitalt, kan du deltage på alle workshops, når det passer dig.

Samarbejdspartnere

Digitalt perspektiv på dit arbejdsliv er et samarbejde mellem de fire a-kasser BUPL-A, Lærernes A-kasse, SL-A samt Din Sundhedsfaglige A-kassen. Du vil derfor i nogle af forløbene kunne møde medlemmer fra de andre a-kasser.

Jobplan

Vi udarbejder i forbindelse med din deltagelse i kurset et oplæg til en jobplan til dit jobcenter. Du er selv ansvarlig for at sikre den endelige aftale omkring jobplanen hos dit jobcenter. Du skal hurtigst muligt kontakte dit jobcenter. 

Du skal være jobsøgende i perioden.

Baggrund for projektet

Projektet udspringer af et samarbejde mellem 4 a-kasser, DSA, BUPL-A, Lærernes a-kasse og SL-A, der er gået sammen om at søge midler til at igangsætte en særlig indsats for ledige medlemmer over 50 år. STAR har bevilget midlerne til dette projekt, der strækker sig over 2 år med opstart i foråret 2021. Et intensivt individuelt kontaktforløb med 8 karrieresamtaler kombineret med deltagelse i workshops og adgang til app’en JobMind. 

Fordelene ved at gå sammen på tværs af faggrupper er, at det kan bidrage til at give ny viden og inspiration om andre jobområder og måske tænke sig selv ind nye roller eller jobfunktioner.