Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Tillægsforsikring

Det er ikke længere muligt at tegne en Socialpædagogernes Tillægsforsikring, da forsikringsselskabet har opsagt aftalen. For dig, der aktuelt har en Socialpædagogernes Tillægsforsikring, kan der dog være mulighed for at få ret til udbetalinger.

Når du er medlem af Socialpædagogerne og Socialpædagogernes A-kasse er du helt automatisk omfattet af vores fælles lønforsikring de første 962 timer, du er ledig. Har du aktuelt en SL Tillægsforsikring, får du op til yderligere 12 måneders supplement til dagpengene, hvis du får kendskab til ledighed (som ikke er selvforskyldt) inden 1. januar 2021. Her vil tillægsforsikringen også dække, hvis du bliver uarbejdsdygtig på grund af sygdom.

Din forsikringsdækning er mellem 2.000 og op til 40.000 kr. i 12 måneder (du kan se din forsikringsdækning af policen). Udbetalingerne er et supplement til dagpengene, der i 2020 svarer til 19.083 kr. pr. måned.

Udbetalingerne fra SL Tillægsforsikring træder først i kraft, når du har opbrugt din fælles lønforsikring, som dækker det første halve år du er ledig. Herefter får du udbetalt din tillægsforsikring hver gang, du har været ledig i 30 dage.

Socialpædagogernes Tillægsforsikring udbydes af forsikringsselskabet AmTrust i samarbejde med Marsh, som tager sig af administrationen. Har du spørgsmål til din nuværende tillægsforsikring, skal du derfor kontakte Marsh direkte på mail: sl.lonsikring@mmc.com eller på telefon 4595 4673.

Du kan læse mere om tillægsforsikringen her: Tillægsforsikring

Kort om SL Tillægsforsikring:

  • Sikrer op til 90 % af din løn efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag
  • Udbetaling mellem 2.000 og 40.000 kr. om måneden udover dagpengene. Du betaler ikke arbejdsmarkedsbidrag af udbetalingerne
  • Du kan samlet set få tillægsforsikring i op til sammenlagt 36 måneder, dog maksimalt 12 måneder pr. ledighedsperiode
  • Deltidsansatte med min. 16 timer om ugen kan tegne forsikringen
  • Der er en selvrisiko på 180 dage. Du kan altså ikke få tillægsforsikring de første 180 dage (6 måneder), hvor du er dækket af SL’s fælles lønforsikring. Herefter får du en udbetaling hver gang, du har været ledig i 30 dage
  • Er du uarbejdsdygtig på grund af sygdom, er der ingen selvrisiko
  • 6 måneders startkarens. Du må ikke blive opsagt eller få kendskab til din opsigelse de første 6 måneder efter tilmelding til ordningen
  • Du kan også få udbetalt tillægsforsikring, hvis du får danske dagpenge til jobsøgning i udlandet