Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Tillægsforsikring

Socialpædagogernes Tillægsforsikring er et tilbud til dig der ønsker en individuel økonomisk sikring udover Socialpædagogernes lønforsikring

SL Tillægsforsikring – øget økonomisk sikkerhed

Når du er medlem af Socialpædagogerne og Socialpædagogernes A-kasse er du helt automatisk omfattet af vores fælles lønforsikring de første 962 timer, du er ledig. Vælger du en SL Tillægsforsikring, får du op til yderligere 12 måneders supplement til dagpengene. Tillægsforsikringen dækker også, hvis du bliver uarbejdsdygtig på grund af sygdom.

Du vælger selv, hvor stort et beløb forsikringen skal udbetale månedligt og præmien er derfor tilsvarende forskellig alt efter dit valg. Du kan vælge udbetalinger fra 2.000 til 40.000 kr. i 12 måneder. Udbetalingerne er et supplement til dagpengene, der i 2020 svarer til 19.083 kr. pr. måned. Du kan regne på beløb og præmie her: Tillægsforsikring

Udbetalingerne fra SL Tillægsforsikring træder først i kraft, når du har opbrugt din fælles lønforsikring, som dækker det første halve år du er ledig. Herefter får du udbetalt din tillægsforsikring hver gang, du har været ledig i 30 dage.

Du skal tegne din tillægsforsikringen inden, du fylder 55 år.

Hvis du har en anden tillægsforsikring, kan du overføre ancienniteten fra den, når du skifter til SL Tillægsforsikring.

Kort om SL Tillægsforsikring:

 • Sikrer op til 90 % af din løn efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag
 • Udbetaling mellem 2.000 og 40.000 kr. om måneden udover dagpengene. Du betaler ikke arbejdsmarkedsbidrag af udbetalingerne
 • Du kan samlet set få tillægsforsikring i op til sammenlagt 36 måneder, dog maksimalt 12 måneder pr. ledighedsperiode
 • Deltidsansatte med min. 16 timer om ugen kan tegne forsikringen
 • Der er en selvrisiko på 180 dage. Du kan altså ikke få tillægsforsikring de første 180 dage (6 måneder), hvor du er dækket af SL’s fælles lønforsikring. Herefter får du en udbetaling hver gang, du har været ledig i 30 dage
 • Er du uarbejdsdygtig på grund af sygdom, er der ingen selvrisiko
 • 6 måneders startkarens. Du må ikke blive opsagt eller få kendskab til din opsigelse de første 6 måneder efter tilmelding til ordningen
 • Hvis du har en anden tillægsforsikring, kan du overføre ancienniteten fra den, når du skifter til SL Tillægsforsikring
 • Du kan også få udbetalt tillægsforsikring, hvis du får danske dagpenge til jobsøgning i udlandet

Krav for tegning af SL Tillægsforsikring:

 • Du er medlem af Socialpædagogerne og Socialpædagogernes A-kasse
 • Du er mellem 18 og 54 år på forsikringens ikrafttrædelsestidspunkt
 • Du har været i arbejde de seneste 6 måneder

Socialpædagogernes Tillægsforsikring udbydes af forsikringsselskabet AmTrust i samarbejde med Marsh, som tager sig af administrationen. Har du spørgsmål til ordningen skal du derfor kontakte udbyderen direkte på mail: sl.lonsikring@mmc.com eller på telefon 4595 4673.

Ønsker du at beregne din præmie, se priser eller tilmelde dig Socialpædagogernes Tillægsforsikring, kan du gøre det her: Tillægsforsikring