Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Ret til lønforsikring?

Er du medlem af Socialpædagogerne og Socialpædagogernes A-kasse, og har du ret til dagpenge, så har du muligvis også ret til udbetalinger fra vores lønforsikring.

Betingelser for at være omfattet af lønforsikringen

Du kan få udbetaling fra lønforsikringen, hvis du bliver ledig og skal have dagpenge. A-kassen skriver til dig, når du kan søge om udbetalingen i Medlemsportalen.  

Krav til udbetaling:

  • Dit arbejde er ophørt 30. september 2013 eller senere.
  • Du får udbetalt dagpenge fra a-kassen.
  • Du er ikke selvforskyldt ledig (Det er du, hvis du har fået 3 ugers karantæne fra dagpengene).
  • Du har betalt til ordningen i 12 måneder.

Det har ingen betydning for din ret til lønforsikring, om du bliver ledig fra et fast eller et midlertidigt job – som fx et barselsvikariat.

Du kan ikke få udbetalt lønforsikring for perioder, hvor du holder ferie, er sygemeldt eller på barsels/forældreorlov.

Hvis du er nyuddannet

Du har ikke ret til lønforsikring, hvis du er nyuddannet. Hvis du er nyuddannet og endnu ikke er kommet i arbejde, har du gratis fagforening. Vi opkræver ikke de 46 kr. i lønforsikring hos dig, før du får arbejde og skal begynde at betale til fagforeningen.

Du skal betale til lønforsikringen i et år og have arbejdet mindst 1924 timer (1258 timer, hvis du er deltidsforsikret), før du kan få udbetaling fra ordningen.

Hvis du er på barsel

Dagpenge fra a-kassen og lønforsikring følges ad. Så længe du er på barselsorlov, kan du ikke få dagpenge fra a-kassen. Det skyldes, at du ikke kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet, mens du er på orlov. Derfor kan du heller ikke få udbetalt lønforsikring.

Hvis du er selvforskyldt ledig

Hvis du selv har sagt dit arbejde op, vil du som oftest være selvforskyldt ledig. Det betyder, at du får en karantæne på 3 uger.

Det betyder også, at du ikke kan få udbetalt lønforsikring. Selvforskyldt ledighed kan derfor hurtigt koste dig tusindevis af kroner.

Tavlen viskes først ren, når du får en ny dagpengeret (indplacering). Som fuldtidsforsikret får du en ny dagpengeret efter 1924 timers arbejde. Er du deltidsforsikret er kravet 1258 timer.

Det er derfor en rigtig god idé, hvis du søger råd og vejledning i fagforening og a-kasse inden, du evt. vælger at opsige dit arbejde.

Hvis du bliver overflyttet og allerede har en lønforsikring

Som hovedregel skal du betale præmie til Socialpædagogernes lønforsikring i mindst 12 måneder, før du har ret til en udbetaling. Men hvis du allerede før overflytningen har betalt til en anden lønforsikring, kan vi overføre din anciennitet. Det har betydning, hvis du mister dit job inden for det første år efter overflytningen.

Din nuværende lønforsikring skal dog være sammenlignelig med Socialpædagogernes Lønforsikring. Det er den, hvis du:

  • Har ret til udbetaling i mindst 6 måneder
  • Udbetalingen af dagpenge samt forsikringssum dækker 80 % af din tidligere løn

Det er vigtigt, at du betaler præmie til din nuværende lønforsikring helt frem til det tidspunkt, hvor du bliver overflyttet til os. Vi kan nemlig kun overføre din anciennitet, hvis den er ubrudt. Kontakt vores Medlemsteam på telefon 7248 6030, hvis du har spørgsmål.

Spørgsmål?

Kontakt vores dagpengeteam på telefon 72486010, hvis du har spørgsmål til lønforsikringen.