Menu

Efterløn mv.

Her finder du blanketter omkring efterløn mv.

AR 252 Blanket til fravalg af efterlønsordningen eller pause i indbetalingen af efterlønsbidrag

AR 268 Efterlønserklæring

AR 284 Ansøgning om efterløn for personer med fortsat drift eller opstart af selvstændig virksomhed på nedsat tid samtidig med efterløn

AR 246 Supplerende oplysninger om pension

Udbetaling af skattefri præmie

Oplysningsskema til efterlønsbevis

Udbetaling af pension i efterlønsperioden