Menu

Arbejdsophør mv.

Her finder du blanketter, som kan bruges i forbindelse med arbejdsophør mv.

AR 256 Erklæring til brug ved ledighed efter endeligt ophør som selvstændig, overgang til efterløn efter endeligt ophør som selvstændig og/eller ledighed ved midlertidigt ophør som selvstændig

AR 259 Elektronisk blanket vedørrende supplerende oplysninger om andet arbejde mv. - udfyldes i Netkassen

AR 261 Arbejdserklæring

AR 275 Attest til a-kassen om arbejdsophør pga. sygdom

AR 276 Attest rådighed efter længere tids sygdom

AR 269 Oplysninger fra arbejdsgivere