Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Øvrige blanketter

Her finder du øvrige blanketter omkring befordringsgodtgørelse, jobrettet uddannelse mv.

Blanketter omkring befordringsgodtgørelse

AB 421 Ansøgning om befordringsgodtgørelse.

Læs evt. hvordan befordringsgodtgørelsen beregnes her

Kørselsgodtgørelse møder i a-kassen

Blanketter omkring jobrettet uddannelse

AR 237 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere.

Blanketter til brug i sager omkring Lønmodtagernes Garantifond

AR 290 Overdragelseserklæring

AR 291 Kvittering for løn fra a-kassen samt for udbetaling af resttilgodehavender fra Lønmodtagernes Garantifond.

Øvrige blanketter 

Oplysningsskema ved selvstændig virksomhed

Oplysninger om frivilligt ulønnet arbejde

Arbejdsattest 

Ansøgning om fritagelse opbrugt dagpengeret

Kursuserklæring

Ansøgning om fritagelse for medlemsbidrag til a-kassen