Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Selvstændig bibeskæftigelse

Driver du selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse og ønsker du at modtage dagpenge samtidig, gælder der særlige regler.

OBS! Disse regler gælder kun til og med 30. september 2018

Selvstændig bibeskæftigelse

Det er muligt at få dagpenge samtidig med, at du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse.

Forudsætningen er, at du opfylder de almindelige betingelser for at få dagpenge, og sandsynliggør, at du til enhver tid kan udføre alt arbejdet i din virksomhed uden for normal arbejdstid. Det er en betingelse, da vi skal sikre, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet. 

Når vi skal vurdere, om din virksomhed til enhver drives uden for normal arbejdstid er, skal vi have oplysninger om følgende:

  • arten og omfanget af virksomheden
  • om du har ansat arbejdskraft
  • hvilke arbejdsopgaver du eller andre udfører i virksomheden, hvordan opgaverne er fordelt og hvor meget tid, der bliver brugt på opgaverne
  • virksomhedens omsætning og indtjening

Er du ledig og ønsker at starte en virksomhed, er det vigtigt, at du har vores tilladelse først, hvis du vil have dagpenge samtidig. Ud fra dine oplysninger om virksomheden vurderer vi, om du har ret til dagpenge.

Du skal også give os besked, hvis der sker ændringer i virksomhedens drift eller omfang, da det kan have betydning for din ret til dagpenge.

Tidsbegrænsning
Du kan få dagpenge i 78 uger, mens du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse.

Det er kun de uger, hvor du får udbetalt dagpenge eller andre ydelser fra os, som tæller, men vær opmærksom på, at det tæller som en hel uge, selvom du fx kun har fået dagpenge for én dag.

Når du har modtaget dagpenge i en samlet periode på 78 uger, tager vi stilling til, om du har ret til dagpenge i en ny periode på 78 uger. 

Fortsætter du din virksomhed, når de 78 uger er gået, har du ikke længere ret til dagpenge. 

Undtaget fra tidsbegrænsningen
Dit arbejde i virksomheden kan være af så ringe omfang, at du kan blive undtaget fra den begrænsede dagpengeret på 78 uger. Det gælder fx nogle former for deltidslandbrug.

Er du landmand på deltid, og bor du på landbruget, så er din ret til dagpenge ikke begrænset til 78 uger. Du skal dog fortsat opfylde de almindelige betingelser for drift af selvstændig bibeskæftigelse samtidig med dagpenge. 

Herudover gælder disse betingelser:

  • at du har drevet landbruget før du blev ledig.
  • at du ikke udvider landbruget, mens du er ledig.
  • at der udelukkende dyrkes korn, bestemte afgrøder og kartofler.
  • at evt. husdyrhold er til eget forbrug.
  • at du ikke har ansatte (gælder også ægtefælle/samlever).

Fradrag i dagpengene
Alle de timer, du bruger på driften af din bibeskæftigelse, betyder fradrag i dine dagpenge. Du skal derfor også oplyse om den tid, du har brugt på transport, administration, rengøring mv. på dit dagpengekort.

Ophør
Hvis du vil modtage dagpenge, når de 78 uger er gået, skal du ophøre med din selvstændige virksomhed. Du kan ophøre med selvstændig bibeskæftigelse, hvis du på tro og love erklærer, at virksomheden er overdraget eller lukket. A-kassen kan eventuelt bede om dokumentation for ophøret.

Du skal være opmærksom på, at der gælder særlige regler, hvis du udtræder af en virksomhed, der fortsættes af andre. 

 
 
Obs!

Overvejer du at starte selvstændig virksomhed?

Så kontakt sagsbehandlerteamet på telefon 7248 6010 eller send en mail til dagpenge@sl.dk