Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu
OK2018_logo_trans_560.png

Hvad er vigtigst for dig i overenskomsten?

Nu har Socialpædagogerne udtaget sine krav til de kommende OK-forhandlinger. Men man kan jo ikke få alt, så når forhandlingerne går i gang, skal der igen prioriteres og vælges. Hvad synes du, Socialpædagogerne skal holde fast i ved forhandlingsbordet?

Prioriteringsspil: Træk og placér de seks bokse fra 1-6

Prioritér de seks overenskomstemner ved at trække i dem. 1 er mest vigtig og 6 er mindst vigtig. Udfyld navn og kreds og tryk send. Socialpædagogerne indsamler besvarelserne, så din holdning kommer med til overenskomstforhandlingerne i 2018.

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
Dine ønsker
 • Mulighed for mere frit valg

  Fritvalgsordninger fylder mere og mere i nyere overenskomster, men hvad betyder det? Det betyder egentlig bare, at du kan bygge din egen overenskomst og selv vælge, hvad du vil bruge en vis procentdel af din egen løn på: mere pension, ferie eller løn

 • Mere indflydelse på arbejdspladsen

  At blive hørt og inddraget på sin arbejdsplads er vigtigt for trivslen. Hvordan kan Socialpædagogerne i overenskomsten sikre mest mulig medinddragelse til både den enkelte socialpædagog i tilrettelæggelsen af arbejdet, men også til tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten i TRIO’en?

 • Mere efteruddannelse

  Socialpædagogerne er flittige brugere af både de regionale og kommunale kompetencefonde, som er finansieret af en overenskomstaftalt pulje, som både Socialpædagogerne og arbejdsgiverne putter penge i. Men skal der afsættes flere penge til den fælles pulje? Og skal kriterierne udvides for hvilke uddannelser, medlemmerne får støtte til – eller burde efteruddannelse være et arbejdsgiveransvar?

 • Bedre arbejdsmiljø

  Et godt arbejdsmiljø er forudsætningen for et godt arbejdsliv. Hvordan skal Socialpædagogerne arbejde for, at især det psykiske arbejdsmiljø bliver forbedret? Der afsættes fx flere penge til projekter som SPARK, som Socialpædagogerne og arbejdsgiverne er fælles om at finansiere. Er det vejen at gå i fremtiden?

 • Mere i løn

  Lønnen er en af overenskomstens grundstene, og en stigning i reallønnen er som oftest blandt kravene fra Socialpædagogerne. Når man forhandler andre fordele hjem under overenskomstforhandlingerne går udgifterne hertil typisk fra en stigning i reallønnen. Så hvor vigtig er en lønforhøjelse i forhold til andre emner?

 • Højere pension

  I dag er pensionsprocenten på 14 %, men skal socialpædagoger have mere i arbejdsgiverbetalt pension, eller skal der ændres i reglerne? I dag udløser genetillæg for forskudt arbejde fx ikke pension. Samtidig betyder modregningen i det særlige pensionstillæg, at en stor gruppe socialpædagoger ikke ville få glæde af en større indbetaling.

Tryk for at spille
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
Flertallets ønsker

Navn:

Email:

Kan du ikke huske din kreds? - Find den her

Tak for din deltagelse

De røde felter er ikke udfyldt korrekt

Fejl ved indsendelse - prøv igen