Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu
Nyhed

Guide: Tag godt imod studerende på arbejdspladsen

Hver tredje studerende i praktik kender ikke sin TR, og halvdelen ved ikke, hvem der er arbejdspladsens AMR. Få gode råd til at tage imod studerende på din arbejdsplads.

Af Marie Dissing Sandahl, mds@sl.dk Gør de studerende i praktik til en del af holdet på både arbejdspladsen og i fagforeningen fra starten af.

Det er vigtigt, at nye studerende i praktik kender til deres fagforening – både for at kende egne rettigheder, men også for fremtidens faglige fællesskab. Sådan lyder det fra næstformand Marie Sonne som reaktion på, at hver anden studerende i praktik ikke kender deres AMR, og at det samme gør sig gældende for hver tredje studerende, når det kommer til at kende sin TR.

LÆS MERE: Hver tredje studerende kender ikke sin TR 

Men hvordan kommer man i gang med systematisk at byde de studerende ind i forbundets og arbejdspladsens faglige fællesskab?

At gøre sig synlig overfor studerende i praktik er ikke meget anderledes end at byde nye kollegaer velkommen på arbejdspladsen

  1. Udarbejd sammen med lederen en plan for, hvordan man på arbejdspladsen modtager praktikanter. Alle på arbejdspladsen skal være informerede om den nye studerende.

  2. Invitér til en velkomstsamtale hurtigst muligt efter praktikforløbet er startet. Forklar basale regler på arbejdspladsen som personalepolitik og tidsafregning – og lad den studerende sætte ansigt på TR og AMR, som kan fortælle om deres funktion og udlevere kontaktoplysninger. Sæt dig på forhånd ind i kompetencemålene for praktikopholdet – det giver en bedre samtale.

  3. Efter et par uger i praktikken tager TR/AMR kontakt til den studerende for at høre, hvordan praktikken forløber – om der er nogle problemstillinger/uklarheder, som de skal tage vare om eller videreformidle til ledelsen/mentor eller andet.

  4. Sørg for løbende at kommunikere om aktiviteter og beslutninger på arbejdspladsen. Kommunikér hellere for meget end for lidt.

  5. Afsøg om der er udfordringer i praktikforløbet og tilbyd gerne hjælp med helt lavpraktiske forhold, fx lønseddel ved lønnet praktik eller praktikaftale.

  6. Gør det til en del af TRIO- og MED-samarbejdet at have fokus på studerende som særligt sårbare/udsatte medarbejdere, når der aftales forbyggende indsatser i diverse trivselsaftaler om vold og mobning etc.

Læs mere her: Den gode modtagelse