Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu
Nyhed

Der er brug for socialpædagoger

Demensområdet kalder i stigende grad på tværfaglighed – og der er også brug for socialpædagoger. Pædagogiske kompetencer kan være med til at give demente et bedre liv – for socialpædagoger ser hele mennesket og ikke bare sygdommen.

Af Tina Løvbom Petersen, tln@sl.dkFoto: Lars Wittrock

Når socialpædagog Britta Seifert møder i aktivitetscentret på plejecentret Esehuset i Esbjerg, er hendes vigtigste opgave at sørge for meningsfuld beskæftigelse til centrets demente og psykisk syge borgere. Det gør hun med dans, sang og musik – for det er det, der giver beboerne gnist i øjnene. 

- Der bliver ofte talt om den fysiske pleje – den sygdomsorienterede del inden for demente, ældre og psykisk syge. Men den psykiske del synes jeg er mindst lige så vigtig. Og mit arbejde er med til at give mennesker med demens livsglæde og livskvalitet, fortæller Britta Seifert.

Flere fagligheder skal inddrages

Britta Seifert er en af de foreløbig omkring 400 socialpædagoger, som arbejder inden for ældre- og demensområdet – et felt der traditionelt er baseret på en sygsoms- og sundhedsfaglig tilgang. Men samtidig et område, der i stigende grad kalder på tværfaglighed, herunder pædagogiske kompetencer. Det vurderer uddannelsesleder på Nationalt Videnscenter for Demens, Karen Tannebæk.

- Demens er rigtig mange sygdomme, der har forskellige forløb – og mennesker med demens har i høj grad brug for indsatser på tværs af fagligheder. Vi kan ikke nøjes med at have fokus på det sygdomsmæssige og plejefaglige, for flere andre faktorer har også indflydelse på demensforløbet. Og det er bl.a. her, pædagogiske kompetencer kan bidrage til arbejdet med relationer og det sociale liv for mennesker, der rammes af demens, siger Karen Tannebæk.

Paradigmeskifte inden for demensindsatsen

I disse år taler man om et paradigmeskifte inden for demensindsatsen, hvor et begreb som hverdagsrehabilitering har vundet indpas.

- Med hverdagsrehabilitering oplever vi et paradigmeskifte fra, ’vi gør det for borger’ til, ’vi gør det med borger’. Her er der fokus på inddragelse af den person, der har demens, der er fokus på ressourcerne – og det hele bæres af en koordineret indsats, hvor flere fagligheder spiller ind med det, de hver især er gode til, siger Karen Tannebæk.

Og i en tværfaglig koordineret indsats kan socialpædagoger spille en væsentlig rolle, vurderer seniorkonsulent i Ældresagen, Anja Bihl-Nielsen.

- Vi går fra et meget sundhedsfagligt paradigme til at anlægge en mere personcentreret tilgang, hvor man også har fokus på borgerens ressourcer. Og her synes vi helt klart, at der også er behov for pædagogiske kompetencer – kompetencer til at opbygge en tillidsfuld relation til mennesket med demens, til at fokusere på ressourcerne og til at tage afsæt i de ofte begrænsede udtryksformer, mennesker med demens har til rådighed, siger hun.

Kan noget som få andre kan

På Esehuset i Esbjerg har hovedparten af de ansatte stadig en sundhedsfaglig baggrund – men medarbejdergruppen tæller også 15 socialpædagoger, for ledelsen prioriterer tværfaglighed højt.

- Pædagoger kan noget, som få andre kan. De kan noget omkring relationer - og hvad enten de arbejder med børn, handicappede eller demente borgere, består deres arbejde i at stille sig til rådighed for et andet menneske og se, hvad det menneske har brug for. Jeg føler mig så privilegeret ved at have pædagoger ansat, for den pædagogiske tilgang er så vigtig på det her område, som i årtier har været præget af en sygdomsorienteret tilgang siger Ellen Sørensen, som er teamleder i Esehuset.


I det kommende fagblad bringer vi et tema om demens, hvor du bl.a. kan læse om, hvordan erindringsdans er med til at øge den psykiske trivsel hos mennesker med demens. Og den 23. marts afholder Socialpædagogerne en stor konference om demens og socialpædagogik i Middelfart. Foreløbig er der godt 225 tilmeldte - men der er stadig få pladser.

Læs mere om arrangementet og tilmelding på sl.dk