Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu
Nyhed

Demenskonference: Grønt lys fra lederen er afgørende

Skal socialpædagoger inkluderes i indsatsen over for mennesker med demens, kræver det ledelsens fulde opbakning. Det var der bred enighed om på Socialpædagogernes demenskonference.

Af Tina Løvbom Petersen, tln@sl.dkFoto: Nils Lund

- Nu bliver jeg altså helt rørt. Men det er kun fordi, det betyder så utrolig meget for mig, mine kolleger og de borgere, vi arbejder med.

Socialpædagog Camilla Thomsen stod med en klump i halsen på scenen overfor 250 mennesker på Socialpædagogernes demenskonference i Middelfart torsdag den 23. marts - og sendte de største roser afsted til sin daglige leder i Aktivitet og Udvikling i Viborg Kommune.

- Det har været helt afgørende for vores arbejde, at vores leder har set mulighederne og haft modet til at gøre noget anderledes. Hun har troet på ressourcerne i os socialpædagoger – og uden den opbakning var vi aldrig nået så langt, lød det fra Camilla Thomsen.

Hun var sammen med sin kollega Tina Ehlert på scenen for at for at fortælle, hvordan fem socialpædagoger i et team af i alt 35 tværfaglige aktivitetsmedarbejdere bruger relationsarbejde og KRAP-metoden (Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik) som afsæt i arbejdet med ældre borgere og mennesker med demens.

- Vi er så heldige at have en leder, som har fuld forståelse for, hvordan socialpædagogikken kan gøre en forskel. Derfor har hun sørget for, at samtlige medarbejdere på tværs af fagligheder har gennemgået kurser i KRAP – og i dag er det tværfaglige samarbejde en af grundstenene i vores hverdag, fordi det sikrer en helhedsorienteret indsats overfor borgerne, sagde Tina Ehlert.

Gør det I er gode til

På scenen var også en leder på ældreområdet, Ellen Sørensen, som selv har en social- og sundhedsfaglig baggrund og arbejder som teamleder på plejecentret Esehuset i Esbjerg, hvor der er i alt 15 socialpædagoger ansat.

- Set fra min stol er det utrolig vigtigt at have socialpædagoger ansat. Jeg ved da godt, at det, der handler om helbred, medicin og sygdomme, hører ind under det sundhedsfaglige personale. Men alle de neurologiske forandringer, mennesker med demens oplever, det hører da i høj grad ind under pædagogiske kompetencer. Så jeg har aldrig været i tvivl om, at selvfølgelig skal vi have pædagoger ansat – det er en helt naturlig del af vores hverdag, sagde Ellen Sørensen.

I Esehuset indgår de fleste socialpædagoger i hverdagsarbejdet på lige fod med det sundhedsfaglige personale – men som noget helt afgørende har de grønt lys fra ledelsen til at udføre arbejdet med den socialpædagogiske værktøjskasse i hånden.

- Det er meget vigtigt, at man holder fast i sin pædagogfaglighed. Som socialpædagoger skal I ikke ud og lave det samme som jeres sundhedsfaglige kolleger – I skal lave det, I er gode til. Og det skal vi som ledere bakke op om, lød det fra Ellen Sørensen.

Udvis det nødvendige mod

Bo Mollerup, direktør for Socialt Lederforum, gav også sit bud på, hvordan man som leder kan bakke op om og give plads til den socialpædagogiske faglighed inden for ældre- og demensområdet.

- På samme måde som pædagogiske kompetencer kan være med til at give demente et bedre liv, fordi socialpædagoger ser hele mennesker og ikke bare sygdommen, så kan overførslen af den ledelsesmæssige tænkning, vi i dag kender fra det mest specialiserede socialområde, være med til at sikre denne udvikling. Fordi lederne fra det område er vant til at facilitere hele den tværfaglige samarbejdsflade og ikke bare de enkeltstående fagligheders bidrag, sagde han.

Men som leder er det vigtigt, at man også har blik for, at det kræver noget særligt at fastholde sin faglighed, når man er forholdsvis alene – som socialpædagoger typisk er, når de ansættes på ældreområdet, lød det fra Bo Mollerup.

- Ledelsen skal sikre et miljø med kompetenceudvikling og fælles faglig udvikling, hvor man på tværs af fagligheder har mulighed for at bruge og fastholde sin konkrete faglighed. For når vi nu er enige om, at pædagogiske kompetencer giver mennesker med demens et bedre liv, så er det nu, at ledelsen skal udvise det nødvendige mod – også på demensområdet.

Læs mere om konferencen 'Styrket livskvalitet for borgere med demens' - og download ny hvidbog og magasin om demens.