Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu
Nyhed

Bedre vilkår til privatansatte socialpædagoger

Især børnefamilier og seniorer får forbedrede vilkår i den nye overenskomst for privatansatte socialpædagoger, der er indgået mellem Socialpædagogerne og Dansk Erhverv.

Af Marie Dissing Sandahl, mds@sl.dkMere frihed ved barnets sygdom, ny seniorordning og højere ulempeydelser. Det er nogle af elementerne i den overenskomst, som arbejdsgiverne i Dansk Erhverv og Socialpædagogerne er enige om skal gælde for privatansatte socialpædagoger på fx private opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud.

Der oprettes desuden en ny særlig opsparing på 2 % af den individuelle løn, som kommer oven i lønnen, og som man selv kan vælge skal udbetales som løn, pension eller anvendes til seniordage.

Formand for Socialpædagogerne Benny Andersen er rigtigt godt tilfreds med resultatet.

- Det er en aftale, der betyder mærkbare forbedringer for ældre medarbejdere eller dem med små børn og højere ulempeydelse til alle, siger han og fortsætter:

- Men den nye aftale er også god, fordi der er perspektiver i den. Vi slår fast, at hvis man vil have dygtige medarbejdere og have høj kvalitet i sit tilbud, så skal man have en overenskomst. For der er højere løn på de steder, der har overenskomst, og dermed er det lettere at tiltrække medarbejdere med de rette kompetencer. Og det er dejligt at kunne skrive under på en aftale, der fortsætter den tankegang, siger Benny Andersen.

LÆS MERE OM OK 2017: OK-krav på det private område udtaget

Overenskomsten, der gælder i tre år fra 2017, kom ikke på plads helt uden sværdslag, og ét af de steder, hvor Socialpædagogerne holdt fast, er længden på opsigelsesvarslerne, som arbejdsgiverne ønskede at forkorte.

- Det kan hurtigt gå op og ned for de private tilbud, som pludselig kan blive nødt til at lukke, og derfor er medarbejdernes tryghed i ansættelsen enormt vigtig. Derfor har vi arbejdet for at bevare alle tryghedsbestemmelserne, så medarbejdere fx ikke pludselig kan stå uden job, men får ordentlige varsler, siger Benny Andersen.

Socialpædagogernes hovedbestyrelse skal endeligt godkende aftalen, før den træder i kraft.

Det indeholder overenskomsten på det private område

  • Særlig opsparing oven i lønnen, som udgør 2 % af lønnen. Denne særlige opsparing kan bruges på enten mere løn, pension eller seniorordning og udbetales én gang om året eller ved fratrædelse
  • Seniorer kan benytte sig af en ny seniorordning fra fem år før den gældende folkepensionsalder, som giver seniorer 32 seniorfridage pr. kalenderår. 
  • Forlængede opsigelsesvarsler for ophørte tillidsrepræsentanter med seks uger udover den ansattes individuelle varsler
  • Medarbejderen har ikke længere pligt til afspadsering ved sygdom
  • Medarbejdere med børn får frihed ved barnets første hele sygedag – barnet bliver sygt, mens medarbejderen er på arbejde, har medarbejderen nu også ret til barnets første hele sygedag den følgende dag.
  • Nedsættelse af hviletid kan aftales op til 2 gange på en uge (i dag 1 gang)
  • Forhøjelse af alle ulempeydelser med 1,6 % om året i overenskomstperioden der starter allerede