Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu
Nyhed

OK-krav på det private område udtaget

Overenskomsten på det private område og for pædagogiske vikarer skal fornyes i 2017. Blandt de krav, som hovedbestyrelsen har udtaget, er barnets 2. sygedag, bedre pension og bistand til lønforhandlinger.

Af Marie Dissing Sandahl, mds@sl.dkNår overenskomstforhandlingerne på det private område indledes den 17. januar, hvor Socialpædagogerne udveksler krav med de private arbejdsgiverrepræsenter i Dansk Erhverv, handler det ikke kun om lønkroner og pension. Det handler også helt overordnet at sikre, at de private tilbud stadig er attraktive arbejdspladser for medarbejdere med de rette faglige kvalifikationer.

- Vi stiller ikke ultimative krav, men udpeger med kravene en retning for forhandlingen og sender klare signaler om vores prioriteringer, siger næstformand i Socialpædagogerne, Verne Pedersen, om Socialpædagogernes OK-krav.

Overenskomsten på det private område dækker ansatte på private opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud - og desuden forhandles løn- og arbejdsvilkårene for pædagogiske vikarer også på plads under de store overenskomstforhandlinger på det private område i 2017.

Fem-dages uge og mere frihed

Et af de centrale krav fra Socialpædagogerne er at få overenskomsten udvidet, så den også dækker socialpædagogiske konsulenter og koordinatorer på det private område.

Et andet OK-krav er, at medarbejdere uden tillidsrepræsentant kan lade sig repræsentere af den lokale afdeling af Socialpædagogerne under fx lønforhandlinger – og desuden er det et krav at sikre fem-dages uger for de privatansatte socialpædagoger.

- Det fremgår ikke af den nuværende overenskomst, at udgangspunktet for arbejdstilrettelæggelsen er en fem-dages uge. Derfor rejser vi kravet, og det er ikke fordi, der har været problemer, men som en forebyggelse, siger Verne Pedersen.

Sygedag og ulempeydelse

Til forhandlingerne vil der blandt andet også blive rejst krav om forhøjelse af pensionsprocenten, frihed under barnets 2. sygedag, højere ulempeydelse, samt at arbejde på en søgnehelligdag udløser en kompenserende fridag.

For overenskomsten for de pædagogiske vikarer rejses der bl.a. krav om forhøjelse af løn og pension, kørselsgodtgørelse ved brug af egen bil, samt at tillæg for arbejde mellem kl. 17 og 06 også skal gælde lørdage, søndage og helligdage.

De endelige krav til overenskomstforhandlingerne er udarbejdet på baggrund af forslag, som kredsene har indsendt – og som til sidst er vedtaget af medlemmerne af Socialpædagogernes hovedbestyrelse.

OK17: Overenskomstforhandlinger på det private område

Socialpædagogernes krav til OK17 indeholder blandt andet:

  • Overenskomsten skal gælde socialpædagogiske konsulenter og koordinatorer
  • Medarbejdere uden en tillidsrepræsentant kan lade sig repræsentere af Socialpædagogerne ved fx lønforhandling
  • Fortsat udbygning af pensionsordningen og forhøjelse af pensionsprocenten
  • Arbejdstiden skal fordeles på maksimalt fem dage indenfor en uge
  • Arbejde på en søgnehelligdag skal udløse kompenserende fridag
  • Frihed på barnets 2. sygedag
  • Forbedret løn og pension til pædagogiske vikarer
  • Tillæg for arbejde mellem kl. 17-06 skal også gælde lørdag, søndag og helligdage for pædagogiske vikarer
  • Kørselsgodtgørelse ved brug af egen bil for pædagogiske vikarer