Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu
Nyhed

Ros til demens-plan

Socialpædagogerne bakker op om regeringens forslag til en national handlingsplan om demens. Næstformand Verne Pedersen er særligt glad for anerkendelsen af den socialpædagogiske faglighed.

Af Maria Rørbæk, mrk@sl.dkSundhedsminister Sophie Løhde (V) har netop offentliggjort regeringens forslag til en handlingsplan, der med 470 millioner kroner i ryggen skal sikre et mere demensvenligt samfund – og forslaget falder umiddelbart i god jord hos Socialpædagogerne.
”Det er meget positivt, at handlingsplanen anerkender den socialpædagogiske faglighed som et nødvendigt bidrag til den sundhedsfaglige indsats,” siger Socialpædagogernes næstformand, Verne Pedersen.
I forordet til handlingsplanen citeres en demensramt borger for at sige: ’Jeg er Jens med demens, men jeg også Jens imens,’ og det citat rammer ifølge Verne Pedersen hovedet på sømmet.
”I demens-handlingsplanen anlægges der et helhedsorienteret fokus, og her kan socialpædagogers faglighed spille en vigtig rolle, fordi vi jo netop er trænet i at se det hele menneske,” siger hun.

Fem fokuspunkter
I overskrifter indeholder handlingsplanen fem fokuspunkter: 1) Tidlig opsporing og bedre kvalitet i udredning og behandling. 2) Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering. 3) Støtte og rådgivning til pårørende. 4) Demensvenlige samfund og boliger. 5) Øget videns- og kompetenceniveau.
Verne Pedersen vurderer, at socialpædagoger på mange punkter kan gøre en positiv forskel, hvis planen skal blive til virkelighed.
”Fx hæfter jeg mig ved forslaget om at oprette flere aktivitetscentre for demente, hvor der skal være tilbud om meningsfulde aktiviteter, ligesom jeg glæder mig over målsætningen om at mindske forbruget af antipsykotisk medicin gennem en forbedret pleje – og behandlingsindsats med den rette faglighed,” siger hun.

Aktiv inddragelse
Socialpædagogerne har spillet en aktiv rolle i processen med udarbejdelsen af handlingsplanen, og repræsentanter for organisationen har deltaget i flere møder med ministeriet.
”Det er meget positivt, at ministeren har været så lyttende og inddragende,” siger Verne Pedersen, der nu vil nærlæse handlingsplanen.
”Vi vil så skrive et detaljeret høringssvar, og måske har vi så forslag til forbedringer. Fx er det vigtigt for os, at det slås fast, at socialpædagoger som faggruppe selvfølgelig bør spille en vigtig rolle, hvis socialpædagogikken skal i højsædet. Vi ved fx, at socialpædagoger kan være med til at forebygge udadreagerende adfærd og øge livskvaliteten.”