Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

2017

30

oktober

Generalforsamling kreds Midtsjælland

STED

Ringsted Kongrescenter
Nørretorv 55
4100 Ringsted

Tid

Kl. 15:30 - 21:00

TILMELDINGSFRIST

23. oktober 2017

ARRANGØR

Socialpædagogerne Midtsjælland

Hent dokument

Beretning 2017

DER ER INDSKRIVNING FRA KL. 15.30

PROGRAM:
15.30 – 16.00  Indskrivning
16.00 – 17.00  Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel underholder
17.00 – 18.00  Middag
18.00 – 21.00  Generalforsamling

DAGSORDEN:
1)           Valg af dirigent(er)
2)           Valg af referent(er)
3)           Valg af stemmetællere
4)           Kredsbestyrelsens beretning
5)           Kredsens regnskab
6)           Indkomne forslag
7)           Fremtidigt arbejde
8)           Fastsættelse af kredsbestyrelsens størrelse og antallet af frikøbte
9)           Kredsens budget
10)        Valg efter præsentation af kandidater 
              a)    Kredsformand
              b)    Hovedbestyrelsesmedlem(mer)
              c)    Faglig(e) sekretær(er)
              d)    Kredskasserer
              e)    Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse
              f)     Kongresdelegerede og suppleanter for disse
              g)    Kritisk revisor og suppleant for denne

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være kredsbestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalfor­samlingens afholdelse. Forslag skal være for­synet med medlemsnummer (cpr.nr.)  og underskrift. Forslag kan sendes til midtsjaelland@sl.dk  Bruges denne mail kan vi identificer medlemmet, så er underskrift er unødvendig.

Du kan læse hele beretningen herunder i vedhæftede dokument.


 

Hent dokument

Beretning 2017