Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

2017

8

november

Medlemsmøde om Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

STED

Hotel Eyde
Mindegade 1
7400 Herning

Tid

Kl. 16:30 - 19:30

TILMELDINGSFRIST

1. november 2017

ARRANGØR

Socialpædagogerne Midt- og Vestjylland

Acceptance and Commitment Therapy i socialpsykiatrisk arbejde:

"At turde slippe og holde fast"

Terapitilgangen Acceptance and Commitment Therapy er funderet på en radikal accept af, at det, der ikke kan ændres, kan give os styrke og mod til at se de ting, som vi kan ændre.

ACT-tilgangen handler her om at favne den "nødvendige" lidelse fremfor at kæmpe med den. ACT handler også om at kunne foretage mere livsbekræftende valg og leve i overensstemmelse med personligt valgte værdier.

Nogle gange kommer både vi og de borgere, vi møder i vores arbejde, til at kæmpe der, hvor det er klogere at slippe - og omvendt slippe der, hvor det er klogest at holde fast. Vi vil se på, hvordan ACTs forståelse af både lidelse og frihed kan bringes i anvendelse i det sociale arbejde. Både det som opstår for os som professionelle fagpersoner og de borgere hvis livsønsker, vi forsøger at tjene.

Camilla Grønlund er specialist i psykoterapi. Hun arbejder med behandling og praktiserer som hhv. terapeut og supervisor indenfor misbrug, psykiatri, socialpsykiatri døgn og ambulant. Hun er bredt funderet inden for kognitiv terapi på ungeområdet men har særlig interesse i hhv. depression og personlighedsforstyrrelser - herunder svær impulsforstyrret adfærd (inkl. selvbeskadigelse) og spiseforstyrrelser. Camilla Grønlund har de sidste mange år arbejdet ud fra den nyeste generation af de kognitive adfærdsterapier. De kontekstuelle adfærdsterapier er videnskabeligt funderede psykologiske behandlingsformer, hvor accept og mindfullness-strategier anvendes i sammenhæng med adfærdsmæssige ændringer baseret på personlige værdier.