Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Din dagpengesats

Den særlige dimittendsats for nyuddannede pædagoger, reguleres en gang om året. I 2017, er satsen er 696 kr. pr. dag for forsørgere (med børn under 18 år) og 607 kr. pr. dag for ikke forsørgere.

Så meget får du udbetalt
Hvis du er optaget i a-kassen som nyuddannet med dimittendrettigheder, afhænger din dagpengesats af, om du har forsørgerpligt (børn under 18 år) eller ej. 

Hvis du har forsørgerpligt, vil din dagpengesats være 696 kr. pr. dag. Hvis du ikke har forsørgerpligt er dagpengesatsen 607 kr. pr. dag.

For at blive berettiget til den højeste dagpengesats på 849 kr. pr. dag (fuldtidsforsikret), skal du som månedslønnet have haft en bruttoindkomst på mindst 65.588 kroner i en sammenhængende 3 måneders periode. Perioden skal ligge efter datoen for din optagelse som dimittend i a-kassen.

Når der er gået mindst 6 måneder fra den dato, hvor du blev optaget som dimittend vil vi, som udgangspunkt, kunne foretage en nyberegning af din sats.

Sådan udbetales dagpengene
Du kan normalt få dagpenge fra din første ledige dag forudsat, at du tilmeldt som ledig på jobnet.dk og har oprettet et CV.

For at få dagpengene udbetalt, skal du huske at sende en ledighedserklæring og i slutningen af hver måned, skal du udfylde et dagpengekort. Ledighedserklæringen og dagpengekortene udfylder du i netkassen.dk

Dagpenge udbetales til din NemKonto den sidste hverdag i måneden.

Karantæne - eller ej
Hvis du selv har sagt dit arbejde op, eller hvis du selv er skyld i at du er blevet opsagt vil du som udgangspunkt ikke kunne få dagpenge i de første 3 uger, hvor du er ledig. Men husk alligevel, at tilmelde dig på jobnet.dk på din første ledighedsdag. 

Her er din løn, når du har fået arbejde
Hvis du kommer i arbejde, kan du se lønsatserne for nyuddannede under Få svar

Kontakt sagsbehandlerteamet
Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder, satser mv., så kontakt sagsbehandlerteamet på telefon 7248 6010 eller send en mail til dagpenge@sl.dk