Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Jobrettet uddannelse for ledige

Jobrettet uddannelse er en ordning, hvor du kan få dagpenge under kurser i op til seks uger, hvis du er kortuddannet. Der er tale om konkrete kurser, hovedsageligt AMU-kurser, som fremgår af en positivliste.

Hvem kan få dagpenge under jobrettet uddannelse?

Ordningen er en del af beskæftigelsesreformen og trådte i kraft fra 1. januar 2015. Jobrettet uddannelse er forbeholdt ufaglærte, faglærte og faglærte med en kort videregående uddannelse. Hvis du er uddannet socialpædagog, eller har du en anden mellemlang eller lang videregående uddannelse, kan du derfor ikke benytte ordningen jobrettet uddannelse.

Hvornår og hvor længe?

Du skal kunne gennemføre kurset inden for de første ni måneders ledighed som mere præcist er inden for de første 39 uger med dagpenge. Hvis du er under 25 år, er det 6 måneder svarende til 26 uger.

Hvis du er begyndt på et uddannelsesforløb i din opsigelsesperiode, som opfylder betingelserne, kan du fortsætte uddannelsen fra første ledighedsdag. Kontakt a-kassen, hvis det er tilfældet.

Du kan kun få jobrettet uddannelse én gang. Derfor gælder det om at sammensætte et forløb, hvor du bedst muligt udnytter de seks uger, du kan få. Der kan godt være afbrydelser i forløbet (splitkursus).

Hvis du har fået dagpenge under den tidligere ordning om selvvalgt uddannelse, tæller perioden med i de seks uger. Hvis du eksempelvis har fået dagpenge i to uger under selvvalgt uddannelse, har du ret til fire ugers jobrettet uddannelse.

Hvilke kurser kan du deltage i under jobrettet uddannelse?

Der er i hovedsagen tale om arbejdsmarkedsuddannelse (AMU-kurser) og enkelte kurser på akademiniveau. De kurser, man kan få, fremgår af positivlisten.

Hvis jobcenteret godkender det, kan du få kurser, som varer længere end seks uger. Jobcenteret kan bevilge den del af kurset, der overstiger seks uger, som et tilbud om opkvalificering og vejledning. Disse kurser fremgår også af positivlisten.

Ansøgning

Opfylder du betingelserne, og er uddannelsen samtidig på positivlisten, har du ret til at få dagpenge i op til seks uger under kurset.

A-kassen vejleder dig om ordningen, godkender din ansøgning og udbetaler dagpenge og eventuelt befordringsgodtgørelse under kurset.

Jobcenteret skal også vejlede dig om ordningen under den første jobsamtale efter en måneds ledighed, hvis du vil bruge ordningen. Du kan selv bede om en samtale på jobcenteret, hvis kurset begynder før din første jobsamtale. A-kassen kan som hovedregel først godkende din ansøgning, når jobcenteret har vejledt dig.

Hvad skal du gøre?

Når du har været til samtale i jobcenteret, skal du ansøge uddannelsesstedet om optagelse på det valgte kursus og udfylde et ansøgningsskema: AR 237.

Uddannelsesstedet skal udfylde deres del af skemaet, som sendes til a-kassen. Herefter sender a-kassen den færdigt udfyldte ansøgning til jobcenteret og uddannelsesstedet.

Deltagerbetaling

Jobcenteret sørger for tilmeldingen og betalingen af deltagergebyret. Hvis du har tilmeldt dig et kursus på akademiniveau, er der en øvre grænse på 3.780,86 kr. per kursusuge.

Befordringsgodtgørelse

Hvis du har mere end 24 kilometers daglig transport mellem din bopæl og dit kursussted, og deltager du i arbejdsmarkedsuddannelse (AMU-kursus), kan du få befordringsgodtgørelse. Godtgørelsen udgør 1,03 kr. pr. kilometer ud over de første 24 kilometer. Du skal søge om det i a-kassen på blanketten AB 421.

Kost og logi eller faktisk udgift til transport

Hvis du har mere end 120 kilometers transport, kan du søge jobcenteret om tilskud til kost og logi ved indkvartering. Det er også jobcenteret, der udbetaler befordringsgodtgørelsen, hvis du har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og derfor har ret til at få dækket din faktiske udgift til transport.