Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Efteruddannelse

Introduktion til muligheder for efter- og videreuddannelse for pædagoger

Efteruddannelse

Efteruddannelse er korte forløb af typisk 1 og 4 ugers varighed. Efteruddannelse for socialpædagoger under Lov om Åben Uddannelse vil normalt være som fagspecifikke kurser eller enkeltfag.

Enkeltfag er en fagligt afgrænset del af en uddannelse, hvortil der er knyttet en prøve, eksamen eller selvstændig bedømmelse. Enkeltfag har afsæt i en uddannelsesbekendtgørelse, f.eks. bekendtgørelsen for pædagoguddannelsen.

Fagspecifikke kurser er undervisningsforløb af 1-4 ugers varighed omregnet til heltid. Kurserne afsluttes ikke med eksamen eller anden prøve.

Videreuddannelse i det ordinære uddannelsessystem

Pædagoguddannelsen er en professionsbachelor på linje med universiteternes bacheloruddannelser. Videreuddannelse består i uddannelse på diplom-, master- eller kandidatniveau. Der er ved optagelse på nogle kandidatuddannelser krav om at tage et suppleringskursus, hvis man har en professionsuddannelse. Kontakt det pågældende universitet for at høre nærmere, om du skal tage et suppleringskursus til lige præcis den kandidatuddannelse, du ønsker at gå på. 

Kandidatuddannelserne er gratis.

Guide til efter- og videreuddannelse

For at få hul på din karriereudvikling får du her 5 trin til efter- og videreuddannelse:

 1. Start med at overveje grundigt, hvad du har behov for. Første skridt er refleksion og afklaring. Du kan hente inspiration i artiklen "Hvad har du brug for?". Du kan også finde øvelser på kompetenceweb.dk.

 2. Research. Du kan søge efter offentlige og private udbud af kurser og uddannelser på Socialpædagogernes Kursusspor.
  Socialpædagogerne anbefaler primært efteruddannelse og kurser, der er en del af det offentlige uddannelsessystem. Få et samlet overblik på www.ug.dk

  Læs flere råd fra Socialpædagogernes uddannelseskonsulent i artiklen "Find vej i uddannelsesjunglen”.

 3. Hvis I er flere på arbejdspladsen, der har brug for efteruddannelse, kan den lokale professionshøjskole skræddersy et tilbud, der passer til jer.

 4. Når du har fundet et uddannelsestilbud, der lyder godt, kan du lave et kvalitetstjek af det ved for eksempel at:
  - høre i dit eget netværk, om nogen har erfaringer, du kan bruge.
  - ringe til din lokale kreds hos Socialpædagogerne og høre, om de kender noget til uddannelsen?
  - efterlyse erfaringer via Socialpædagogernes Facebook-gruppe 
  - tage ud på uddannelsen, mens den er i gang og tale med studerende i pausen.

 5. Med det rigtige uddannelsestilbud i hånden er det tid til at få det finansieret. Mulighederne afhænger blandt andet af din jobsituation:

  Hvis du er ansat på en arbejdsplads, der har overenskomst med Socialpædagogerne, har du ret til en årlig kompetenceudviklingssamtale med din leder. Her skal der lægges en skriftlig plan for din kompetenceudvikling. Start med at tage en snak med din tillidsrepræsentant som en forberedelse til mødet.

  Finansiering af efter- og videreuddannelse er ofte et spørgsmål om forhandling. I nogle tilfælde siger arbejdsgiveren ja til at betale det hele og give dig fri til undervisning. Andre gange må I mødes på halvvejen. Måske vil arbejdsgiveren dække udgifterne, hvis du uddanner dig i din fritid. Måske kan du få betalt en del af uddannelsen, hvis du også selv betaler noget.

  Hvis din arbejdsplads ikke har overenskomst, kan du alligevel bede om en samtale med din leder. Forbered dig ved at kontakte dit kredskontor og bliv klædt på til samtalen.

  Via Den Kommunale Kompetencefond kan du søge penge til kompetenceudvikling. Socialpædagogerne og KL har ved OK2015 aftalt nye penge i den kommunale kompetencefond til efter- og videreuddannelse af socialpædagoger i kommunerne. Samlet er der ca. 20 millioner kroner til rådighed i fonden i de kommende tre år. Er du ansat i en kommune, kan du søge penge til kompetenceudvikling.                                               

  Det er dig, din TR og leder, der aftaler, hvad der skal søges tilskud til. Medarbejderudviklingssamtalen og din udviklingsplan bør være udgangspunkt for ansøgning af midler.

  Fonden er et supplement til den kompetenceudvikling, der i øvrigt finder sted i kommunerne. Der er en række kriterier, som skal være opfyldt, for at du kan få støtte fra fonden. Du kan læse mere om fonden, kriterier og ansøgningsprocedure mv. på fondens hjemmeside: Den Kommunale Kompetencefond

  Hvis du er ledig, kan du læse mere om uddannelse for ledige.
  Er du selvstændig, må du selv betale for din efteruddannelse.

Jobrotation

Jobrotation går ud på, at en ansat går på efteruddannelse i arbejdstiden og bliver afløst af en ledig. Der kan også være tale om større projekter, hvor flere ansatte går på uddannelse samtidig eller i forlængelse af hinanden. Arbejdsgiveren skal betale fuld løn til den ansatte under uddannelsen og få støtte til finansiering af lønnen til afløseren og eventuelt også til deltagerbetalingen.

Penge at hente

Arbejdspladserne kan reducere udgifterne til efteruddannelse af pædagoger betydeligt, ved at staten klarer den største del af finansieringen.

Jobrotationsordningen

Jobrotationsordningen gør det muligt, at arbejdsgiveren får udbetalt jobrotationsydelse fra jobcenteret svarende til 1,6 gange dagpengesatsen for hver time en ansat bliver afløst af en ledig (178 kr. pr. time i 2015). 

SVU – en mulighed for de ansatte, som ikke er pædagoguddannede

En anden mulighed går ud på, at arbejdsgiveren får refusion via Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) under den ansattes fravær. Bemærk dog, at  SVU til videregående uddannelse er forbeholdt uddannelsessøgende, som ikke er uddannet på et højere niveau end erhvervsakademiniveau. Så man kan ikke længere få SVU, hvis man har uddannelse på bachelorniveau og derover. Refusionen svarer til 80 procent af dagpengeniveauet (89 kr. pr. times fravær i 2015).

Socialpædagogerne kan hjælpe

Socialpædagogerne kan hjælpe med at finde kvalificerede og interesserede vikarer. Det gør vi gerne både i forbindelse med jobrotationsprojekter, som omfatter mange ansatte og hvis der blot er tale om en enkelt medarbejder eller to som skal på efteruddannelse. Ved større rotationsprojekter vil det typisk være jobcentrene, som er tovholdere på projektet. Socialpædagogerne vil gerne stille en person til rådighed for en styregruppe. Vores hovedopgave i en styregruppe vil være, at sikre kvalificerede afløsere.