Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

OK 2017 for privatansatte

Privatansatte skal have bedre muligheder for kompetenceudvikling, og de skal fortsat sikres bedre løn- og ansættelsesvilkår.

Nye arbejdstidsregler, fokus på arbejdsmiljø og generelle lønstigninger var nogle af de resultater, der kom i hus ved sidste års OK-forhandlinger på det kommunale område.

Til efteråret 2016 gælder det så det private område, hvor der ved OK 2017 skal forhandles om løn- og arbejdsvilkår for de medlemmer af Socialpædagogerne, der arbejder på et privat opholdssted eller botilbud, skolebehandlingstilbud, er tilknyttet et pædagogisk vikarbureau eller på anden måde arbejder inden for det private område.

Læs artikler om OK 2017 i fagbladet Socialpædagogen:

Det private må aldrig blive discount

OK sikrer høj faglighed

OK 2017 tidslinje

September/oktober
Medlemsmøder og evt. arbejdspladsbesøg om OK 2017 afholdes i kredsene (tjek hvad der sker i din kreds)

21. oktober
Frist for at indsende forslag til OK-krav fra kredse og medlemmer

November
Uformelle drøftelser med Dansk Erhverv om de gensidige forventninger

7. november
Overenskomstudvalget behandler forslag og indstiller krav til hovedbestyrelsen

Ultimo november
Overenskomsterne opsiges 

20. december
Hovedbestyrelsen udtager forbundets krav

Januar 2017
Udveksling af krav – forhandlingerne indledes

Marts/april 2017
Forhandlingsresultat eller mæglingsskitse forelægges hovedbestyrelsen til godkendelse eller forkastelse

Sådan var kravene ved OK 2014

Forud for de seneste overenskomstforhandlinger på det private område rejste Socialpædagogerne bl.a. følgende krav over for modparten, Dansk Erhverv:

 • Overenskomstens dækningsområde præciseres og udvides
 • Bestemmelsen om lønfastsættelse ændres under hensyntagen til arbejdets
 • kollektive karakter
 • Indførsel af et tvistløsningssystem til løsning af lokale uenigheder i forbindelse med lønforhandling
 • Fortsat udbygning af pensionsordninger og forbedring af pensionsvilkår i forbindelse med fravær pga. barsel og adoption
 • Afskaffelse af karensbestemmelsen
 • Forhøjelse af arbejdstidssatser
 • Forbedrede vilkår for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter
 • Indførelse af omsorgsdage samt ret til barns 2. sygedag
 • Indførsel af seniorrettigheder, herunder seniordage
 • Forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse
 • Øget fokus på kompetenceudvikling