Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

OK 2017 for privatansatte

Privatansatte skal have bedre muligheder for kompetenceudvikling, og de skal fortsat sikres bedre løn- og ansættelsesvilkår.

Ved overenskomstforhandlingerne på det private område OK 2017, skal der forhandles om løn- og arbejdsvilkår for Socialpædagogernes medlemmer, der arbejder på et privat opholdssted eller botilbud, skolebehandlingstilbud, er tilknyttet et pædagogisk vikarbureau eller på anden måde arbejder inden for det private område.

Nye arbejdstidsregler, fokus på arbejdsmiljø og generelle lønstigninger var nogle af de resultater, der kom i hus ved OK-forhandlinger i 2015 på det kommunale område.

Læs mere om OK 2017:

Det indeholder overenskomsten på det private område

  • Særlig opsparing oven i lønnen, som udgør 2 % af lønnen. Denne særlige opsparing kan bruges på enten mere løn, pension eller seniorordning og udbetales én gang om året eller ved fratrædelse
  • Seniorer kan benytte sig af en ny seniorordning fra fem år før den gældende folkepensionsalder, som giver seniorer 32 seniorfridage pr. kalenderår. 
  • Forlængede opsigelsesvarsler for ophørte tillidsrepræsentanter med seks uger udover den ansattes individuelle varsler
  • Medarbejderen har ikke længere pligt til afspadsering ved sygdom
  • Medarbejdere med børn får frihed ved barnets første hele sygedag – barnet bliver sygt, mens medarbejderen er på arbejde, har medarbejderen nu også ret til barnets første hele sygedag den følgende dag.
  • Nedsættelse af hviletid kan aftales op til 2 gange på en uge (i dag 1 gang)
  • Forhøjelse af alle ulempeydelser med 1,6 % om året i overenskomstperioden der starter allerede
 

Tidslinje for OK 2017

September/oktober
Medlemsmøder og evt. arbejdspladsbesøg om OK 2017 afholdes i kredsene

21. oktober
Frist for at indsende forslag til OK-krav fra kredse og medlemmer

November
Uformelle drøftelser med Dansk Erhverv om de gensidige forventninger

7. november
Overenskomstudvalget behandler forslag og indstiller krav til hovedbestyrelsen

Ultimo november
Overenskomsterne opsiges 

20. december
Hovedbestyrelsen udtager forbundets krav

Januar 2017
Udveksling af krav – forhandlingerne indledes

Marts/april 2017
Forhandlingsresultat eller mæglingsskitse forelægges hovedbestyrelsen til godkendelse eller forkastelse