Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Når du selv siger op

Husk altid at få dit anciennitetskort med når du skifter job, så er du sikret at din anciennitet følger med

Hvis du selv vil sige din stilling op, har du 1 måneds opsigelse. Der kan dog være aftalt prøvetid i din kontrakt, og i så tilfælde kan du sige op med 1 dags varsel inden for prøvetiden, som typisk er 3 måneder lang. Ofte er der aftalt et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage.

Du skal aflevere din opsigelse inden udgangen af den måneden før, du vil stoppe på arbejdet. Hvis du vil sige op, så du stopper på dit arbejde fra og med 1. maj, skal opsigelsen være indgivet senest den 31. marts.

Anciennitet

Mange pædagoguddannede flytter arbejdsområde i løbet af deres arbejdsliv – fra specialområdet til normalområdet eller omvendt. Når man som pædagog skifter job, tager man sin anciennitet med – også på tværs af områder. Det er nemlig beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen, der skal medregnes ved fastsættelsen af ancienniteten.

Det betyder for eksempel, at hvis man har arbejdet 5 år som pædagog i en vuggestue og skifter til et job som socialpædagog på en døgninstitution, så er man berettiget til at medregnet de 5 år som vuggestuepædagog i sin anciennitet.

Man skal dokumentere sin tidligere beskæftigelse ved hjælp af en erklæring (anciennitetskort eller tilsvarende) fra tidligere jobs/arbejdsgivere. Det er derfor vigtigt, at man husker at få en sådan erklæring med, når man forlader et job. Man har krav på at få en erklæring/en dokumentation for sit ansættelsesforhold og dets varighed, når man fratræder en stilling, hvis man beder om det.