Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Supplerende dagpenge

Du har mulighed for at få supplerende dagpenge samtidig med, at du arbejder. Visse betingelser skal dog være opfyldt før du kan få supplerende dagpenge.

Obs!

Max 29,6 timer

Arbejder du mere end 29,6 timer om ugen, kan du ikke få supplerende dagpenge.

Frigørelsesattest

Senest 5 uger efter du er begyndt på arbejde på nedsat tid, skal vi skal have en frigørelsesattest fra din arbejdsgiver der dokumenterer, at du kan tiltræde et nyt job med dags varsel.

Arbejde på nedsat tid?

Kontakt sagsbehandlerteamet på telefon 7248 6010, hvis du er i tvivl om dine muligheder, krav til frigørelsesattest m.v.

Hvad er supplerende dagpenge?
Hvis du arbejder på nedsat tid, har du måske mulighed for at få supplerende dagpenge. Det betyder, at du kan få dagpenge for forskellen mellem dine arbejdstimer i ugen og 37 timer. 

Hvis du er fuldtidsforsikret, kan vi kun udbetale supplerende dagpenge for uger, hvor du har 7,4 eller flere ledige timer. Hvis du er deltidsforsikret, skal du arbejde mindre end 4/5 af din tidligere gennemsnitlige arbejdstid, for at du kan få udbetalt supplerende dagpenge. 

Når du modtager supplerende dagpenge, skal du fortsat være tilmeldt jobcentret som ledig, ligesom du fortsat skal jobsøgende til fuldtidsarbejde. Du skal også deltage i møder og aktiviteter, som du indkaldes til af jobcentret og a-kassen. 

Husk at registrere din jobsøgningsaktivitet i Jobloggen i netkassen.dk.

Hvis du har et opsigelsesvarsel
Når du modtager supplerende dagpenge, skal du fortsat stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder, at du skal kunne overtage fuldtidsarbejde med dags varsel.

Hvis du har et opsigelsesvarsel over for din arbejdsgiver, er det derfor en betingelse, at din arbejdsgiver har udfyldt en frigørelsesattest. Når din arbejdsgiver har skrevet under på en frigørelsesattest betyder det, at du ikke er omfattet af dit opsigelsesvarsel, hvis du finder et arbejde med en længere arbejdstid end den, du hidtil har haft hos arbejdsgiveren. 

Vi skal have din frigørelsesattest senest 5 uger efter ansættelsen er begyndt. Modtager vi ikke frigørelsesattesten inden for 5 uger, vil du tidligst kunne få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget frigørelsesattesten. 

Hent en frigørelsesattest 

Attesten skal udfyldes og underskrives af din arbejdsgiver. Herefter skal du sende den til vores postadresse: 

Socialpædagogernes A-kasse
Brolæggerstræde 9
1211 København K.

Attesten kan også sendes som vedhæftet fil til dagpenge@sl.dk

Vikar/tilkaldevikar
Arbejder du som vikar/tilkaldevikar uden opsigelsesvarsel, er en frigørelsesattest ikke nødvendig. Får vi brug for oplysninger om fx en arbejdstidsplan, kontakter vi dig. Det kan nemlig have betydning for, om din arbejdsgiver skal betale dig G-dage. 

Uanset hvordan og hvornår du arbejder, skal du huske at oplyse om alle dine arbejdstimer på dit dagpengekort. Hvis du får løn for mere, end du arbejder, skal du oplyse dine løntimer.

Tidsbegrænsning
Du kan højst få supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger. 

Det er kun de uger, hvor du får udbetalt supplerende dagpenge, der tæller med i tidsbegrænsningen. 

Uger hvor du ikke arbejder, eller hvor du arbejder mere end 29,6 timer, tæller ikke med i tidsbegrænsningen. Dette gælder dog ikke, hvis du arbejder i turnus. I dette tilfælde vil alle uger tælle med i tidsbegrænsningen.

Når retten til supplerende dagpenge er brugt
Når du har brugt retten til supplerende dagpenge, bestemmer du selv, om du ønsker at fortsætte dit deltidsarbejde, eller om du ønsker at opsige det. 

Hvis du fortsætter, kan du ikke længere modtage dagpenge i de uger, hvor du har arbejde. 

Hvis du ønsker at opsige dit deltidsarbejde, må du tidligst fratræde dit arbejde til udgangen af den 30. uge. Hvis du gør det tidligere, får du som udgangspunkt 3 ugers karantæne. Du skal være stoppet med dit deltidsarbejde senest 26 uger efter udløbet af retten til supplerende dagpenge.

Når du har opbrugt retten til supplerende dagpenge, kan du genoptjene en ny periode. Dette gør du, hvis du arbejder mindst 26 uger med mere end 30 timer i hver uge inden for 12 måneder.

Sygdom og supplerende dagpenge
A-kassen udbetaler dagpenge i de første 2 uger af din sygemelding. Hvis du fortsat er syg efter 2 uger, kan du modtage sygedagpenge, som udbetales af din kommune.

Hvis du har fast deltidsarbejde og modtager supplerende dagpenge, vil du dog modtage sygedagpenge fra din kommune allerede fra 1. sygedag.

Du kan læse mere omkring reglerne vedrørende sygdom under ”Hvis du bliver syg”

Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til os på dagpenge@sl.dk eller ringe til sagsbehandlerteamet på 7248 6010.