Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Overskydende timer

Du har overskydende, hvis du de sidste 3 måneder/12 uger forud for ledigheden har haft lønnet arbejde eller fået anden økonomisk dækning for gennemsnitligt mere end 37 timer pr. uge.

Når du bliver ledig, skal vi undersøge, om du har overskydende timer.

Du har overskydende, hvis du de sidste 3 måneder/12 uger forud for ledigheden har haft lønnet arbejde eller fået anden økonomisk dækning for gennemsnitligt mere end 37 timer pr. uge. Hvis du er deltidsforsikret, er det mere end gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Du skal også afvikle overskydende timer, hvis du har haft flere arbejdsforhold og sammenlagt har arbejdet og fået løn for mere end 37 timer/30 timer pr. uge.

Overskydende timer skal modregnes, før du kan få dagpenge. Du kan ikke afvikle overskydende timer, hvis du er syg, holder ferie eller afvikler karantæne.

Du kan maksimalt afvikle, hvad der svarer til 5 ugers overskydende timer, og timerne falder bort, hvis de ikke er afviklet inden for 5 uger fra det tidspunkt, hvor vi har opgjort timerne.

Eksempel:
Du er månedslønnet og har i de seneste 3 måneder, før du blev ledig arbejdet og fået løn for 490 timer. 3 måneders fuldtidsarbejde svarer til 481 timer (3 x 160,33 timer). Du har derfor haft 9 overskydende timer (490 - 481 = 9), som skal modregnes, før du kan få dagpenge.

Ukontrollabelt arbejde
Hvis din arbejdstid er ukontrollabel, skal din indtægt i perioden omregnes til timer. Læs mere om ukontrollabelt arbejde

Medregnes ved opgørelsen af overskydende timer:

  • Alt lønnet arbejde
  • Offentlige og private hverv eller borgerlige ombud, der betragtes som arbejde efter reglerne i bekendtgørelse om beskæftigelseskrav, dagpengeperiode og aktivperiode
  • Indtægter, som ikke stammer fra offentlige og private hverv eller borgerlige ombud, og som medfører fradrag efter reglerne i bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge
  • Timer, hvor du har fået kontant dækning uden at have haft arbejde
  • Timer med drift af selvstændig virksomhed.

Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til os på dagpenge@sl.dk eller ringe til sagsbehandlerteamet på 7248 6010.