Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Frivilligt arbejde

Du kan som udgangspunkt udføre frivillig arbejde, når du er ledig. Det er er dog ikke alt frivilligt arbejde, som kan udføres, uden at det har indflydelse på dine dagpenge. Kontakt derfor altid A-kassen, før du starter

Frivilligt ulønnet arbejde – ubegrænset

Du kan få dagpenge samtidig med, du udfører frivilligt ulønnet arbejde for humanitære organisationer, sportsforeninger, kulturelle foreninger, selvhjælpsgrupper og lignende. Du må ikke udføre frivilligt ulønnet arbejde for det offentlige – fx kommunen.

Der må ikke være krav til dine kvalifikationer eller at du har en bestemt uddannelse, og du må ikke have en aftale om et opsigelsesvarsel.

Derudover må arbejdet ikke udbydes som lønnet arbejde i samme eller lignende organisationer.

Opgaverne, du kan udføre ubegrænset, kan fx være:

 • Besøgsven
 • Ekspedition i genbrugsbutikker samt sortering af tøj (humanitære organisationer)
 • Amatørteater
 • Forefaldende arbejde på sociale cafeer o. lign.
 • Ulønnet træner, instruktør eller holdleder
 • Alm. foreningsarbejde
 • Indsamler hos nødhjælpsorganisationer
 • Mentorordninger, der ikke kræver særlige kvalifikationer

Arbejdet må ikke være primær drift – det vil sige administrative opgaver eller ledelse - med mindre det er normalt, at det udføres af frivillig arbejdskraft i den aktuelle og lignede organisationer.

Frivilligt ulønnet arbejde – begrænset

Hvis det frivillige ulønnede arbejde kan udbydes som lønarbejde, er du omfattet af en begrænsning. Det betyder, at du kun må arbejde frivilligt og ulønnet i gennemsnitligt 4 timer om ugen. Det udregnes for hver enkelt udbetalingsperiode for dine dagpenge.

Der kan altså være uger, hvor du arbejder mere end 4 timer, hvis du i andre uger arbejder mindre. Hvis du i gennemsnit over en udbetalingsperiode arbejder mere end 4 timer om ugen med dit frivillige ulønnede arbejde, vil vi fradrage de ekstra timer i dine dagpenge.

Opgaver, der medfører en begrænsning i det frivillige arbejde kan fx være:

 • Professionel rådgivning i krisecentre
 • Retshjælp
 • Mentorordninger, der kræver særlige kvalifikationer
 • Mindre administrative opgaver med koordinering og formidling af frivilligt arbejde

For dig, der bor i en frikommune

Når du bor i en frikommune, er der særligt lempelige regler for at udføre frivilligt ulønnet arbejde.

Det betyder, at du ikke bliver ramt af 4-timers begrænsningen, som er beskrevet ovenfor. Og du kan også udføre frivilligt ulønnet arbejde for en offentlig kommunal virksomhed, hvis det ikke normalt udbydes som lønnet arbejde i andre kommuner eller foreninger.

Frikommunerne er:

 • Fredensborg Kommune
 • Fredericia Kommune
 • Gentofte Kommune
 • Gladsaxe Kommune
 • Odense Kommune
 • Odsherred Kommune
 • Vejle Kommune
 • Vesthimmerlands Kommune
 • Viborg Kommune