Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Vejledning og opkvalificering med dagpenge

Du kan højst få 6 ugers uddannelse under de første 6 måneders ledighed.

Tilbud om uddannelse og kurser under denne ordning, skal i alle tilfælde godkendes af dit Jobcenter. Der skal som udgangspunkt være tale om uddannelse som er rettet direkte mod beskæftigelse. Der kan dog også være tale om enkeltfag på HF, forberedende voksenuddannelse mv.

Du kan højst få 6 ugers uddannelse under de første 6 måneders ledighed. Begrænsningen på de 6 uger gælder ikke, hvis du er under 30 år og du ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Fx en pædagoguddannelse.

Hvis Jobcenteret godkender kurset/uddannelsen udbetaler vi almindelige dagpenge under forløbet.

Læs mere om 6 ugers jobrettet uddannelse

Positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse

De regionale uddannelsespuljer

Jobcenteret kan godkende, at du får et kort erhvervsrettet kursus på et område, hvor der forventes jobåbninger indenfor det næste halve år. Udover at jobcenteret skal godkende det, skal kurset også være optaget på en af "De regionale positivlister".

Hvis Jobcenteret godkender kurset/uddannelsen udbetaler vi almindelige dagpenge under forløbet.