Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Lønforsikring

Er du medlem af Socialpædagogerne og Socialpædagogernes A-kasse, og har du ret til dagpenge, så har du muligvis også ret til udbetalinger fra vores lønforsikring.

Hvor meget får jeg fra lønforsikringen?

Dagpenge og lønforsikring sikrer dig 80% af din hidtidige løn. Beregn, hvor meget du får fra lønforsikringen udover dine dagpenge. Fulde dagpenge udgør 18.395 kr. om måneden og 12.263 kr., hvis du er deltidsforsikret. Du betaler ikke arbejdsmarkedsbidrag af hverken dagpenge eller lønforsikring.

Indtast månedsløn (fx 29.000 kr.)*
Grundløn + faste tillæg (kvalifikations– og funktionstillæg)
kr.
Angiv om du er*
Din udbetaling fra Socialpædagogernes lønforsikring vil være kr. pr. måned før skat

Hvad er lønforsikringen

Den er et supplement til dagpengene, hvis du bliver arbejdsløs.

Du får samlet i alt 80 % af din hidtidige løn i dagpenge og lønforsikring.
Du kan få lønforsikring i op til et halvt år.

Eksempel:
Tjener du fx 29.500 kr. pr måned og bliver ledig, vil du få dagpenge som i 2017 er 18.395 kr., og så vil du få lønforsikring oveni på 3.599 kr. I alt vil du få 21.994 kr. pr måned.

Lønforsikring for 46 kr. 

Lønforsikringen koster 46 kr. om måneden.

Men du slipper faktisk med 30 kr. om måned, når man indregner skattefordelen. Lønforsikringen er nemlig fradragsberettiget.

Forsikringen er billig, fordi den er fælles for alle medlemmer af Socialpædagogerne og Socialpædagogernes A-kasse. Til sammenligning koster en individuel lønforsikring ca. 300 kr. om måneden.

Udbetaling af lønforsikring  

Vi skriver til dig, når du kan søge mm udbetaling af lønforsikring. Det foregår via netkassen.dk.

Alka udbetaler lønforsikringen til din Nemkonto den 15. i måneden efter, at dine dagpenge fra a-kassen er udbetalt.

Udbetalinger fra lønforsikringen dækker samme perioder som dagpengeudbetalingerne. 

Hvis din udbetaling af dagpenge bliver forsinket, kan din udbetaling fra lønforsikringen også blive forsinket.

Sov trygt - med Socialpædagogernes Lønforsikring har du råd til at miste jobbet (pdf)

En lidt tryggere hverdag 

Forsikringsbetingelser

Læs mere om betingelserne (pdf)

Særligt for familieplejere

Normalt skal man være medlem og have betalt præmie til lønforsikringen i et år, før man kan få udbetaling fra ordningen. Men hvis du er familieplejer og melder dig ind inden den 31. marts 2017, slipper du for karensperiode.

Hvornår kan jeg få lønforsikring?

Du kan få udbetaling fra lønforsikringen, hvis du bliver ledig og skal have dagpenge. A-kassen skriver til dig, når du kan søge om udbetalingen i Netkassen.  

Krav til udbetaling:

  • Dit arbejde er ophørt 30. september 2013 eller senere.
  • Du får udbetalt dagpenge fra a-kassen.
  • Du er ikke selvforskyldt ledig (Det er du, hvis du har fået 3 ugers karantæne fra dagpengene).
  • Du har betalt til ordningen i 12 måneder.

Det har ingen betydning for din ret til lønforsikring, om du bliver ledig fra et fast eller et midlertidigt job – som fx et barselsvikariat.

Du kan ikke få udbetalt lønforsikring for perioder, hvor du holder ferie, er sygemeldt eller på barsels/forældreorlov.

Jeg er nyuddannet - kan jeg få lønforsikring?

Nej, ikke i første omgang.

Hvis du er nyuddannet og endnu ikke er kommet i arbejde, har du gratis fagforening. Vi opkræver ikke de 46 kr. i lønforsikring hos dig, før du får arbejde og skal begynde at betale til fagforeningen.

Du skal betale til lønforsikringen i et år og have arbejdet mindst 1924 timer (1258 timer, hvis du er deltidsforsikret), før du kan få udbetaling fra ordningen.

Hvor længe kan jeg få lønforsikring?

Du kan få lønforsikring i 6 måneder inden for en 18-måneders periode. Det fungerer på samme måde som et klippekort med en særlig gyldighedsperiode – de 6 klip skal altså bruges inden for 18 måneder.

Hvad så bagefter?
Du kan få ret til en ny 6-måneders periode, når du får en ny dagpengeret (indplacering) i a-kassen. Det kræver 1924 arbejdstimer, hvis du er fuldtidsforsikret. Er du deltidsforsikret, får du en ny dagpengeret efter 1258 arbejdstimer.

Jeg har sagt mit arbejde op. Kan jeg få lønforsikring?

Hvis du selv har sagt dit arbejde op, vil du som oftest være selvforskyldt ledig. Det betyder, at du får en karantæne på 3 uger.

Det betyder også, at du ikke kan få udbetalt lønforsikring. Selvforskyldt ledighed kan derfor hurtigt koste dig tusindevis af kroner.

Tavlen viskes først ren, når du får en ny dagpengeret (indplacering). Som fuldtidsforsikret får du en ny dagpengeret efter 1924 timers arbejde. Er du deltidsforsikret er kravet 1258 timer.

Det er derfor en rigtig god idé, hvis du søger råd og vejledning i fagforening og a-kasse inden, du evt. vælger at opsige dit arbejde.

Jeg vil overflyttes til jer og har allerede en lønforsikring

Som hovedregel skal du betale præmie til Socialpædagogernes lønforsikring i mindst 12 måneder, før du har ret til en udbetaling. Men hvis du allerede før overflytningen har betalt til en anden lønforsikring, kan vi overføre din anciennitet. Det har betydning, hvis du mister dit job inden for det første år efter overflytningen.

Din nuværende lønforsikring skal dog være sammenlignelig med Socialpædagogernes Lønforsikring. Det er den, hvis du:

  • Har ret til udbetaling i mindst 6 måneder
  • Udbetalingen af dagpenge samt forsikringssum dækker 80 % af din tidligere løn

Det er vigtigt, at du betaler præmie til din nuværende lønforsikring helt frem til det tidspunkt, hvor du bliver overflyttet til os. Vi kan nemlig kun overføre din anciennitet, hvis den er ubrudt. Kontakt vores Medlemsteam på telefon 7248 6030, hvis du har spørgsmål.

Jeg skal på barsel – kan jeg få lønforsikring?

Dagpenge fra a-kassen og lønforsikring følges ad. Så længe du er på barselsorlov, kan du ikke få dagpenge fra a-kassen. Det skyldes, at du ikke kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet, mens du er på orlov. Derfor kan du heller ikke få udbetalt lønforsikring

Hvornår udbetales der fra lønforsikringen

Kørselsplan 2017 – Socialpædagogernes Lønforsikring

Fra uge

Til uge

Start

Slut

Til disposition

47

50

21-11-16

18-12-16

13-01-17

51

03

19-12-16

22-01-17

15-02-17

04

07

23-01-17

19-02-17

15-03-17

08

11

20-02-17

19-03-17

12-04-17

12

16

20-03-17

23-04-17

15-05-17

17

21

24-04-17

28-05-17

15-06-17

22

26

29-05-17

30-06-17

14-07-17

OBS! Fra 1. juli 2017 udbetaler vi månedsvis og med disposition for dagpenge den sidste bankdag i måneden. Lønforsikringen udbetales ligeså månedsvis og er til disposition senest den 5. bankdag i måneden (fx: juli udbetales senest 7. august 2017).

Obs!

Spørgsmål?

Kontakt vores dagpengeteam på 72486010, hvis du har spørgsmål til lønforsikringen