Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Blanketter

Hent diverse blanketter vedrørende a-kasse forhold fx ledighedserklæring, frigørelsesattest, dagpengekort og lignende.

Obs!

Udfyld blanket

Mange af blanketterne kan du udfylde i netkassen.dk - derfor fører linket i mange tilfælde direkte over i netkassen.

Papirblanket

Papirblanketter skal udfyldes i hånden og efterfølgende sendes med almindelig post til a-kassens postadresse.

Andre blanketter

Andre blanketter, som ikke kan udfyldes i netkassen.dk, vil du blive præsenteret for i en pdf-fil til print.

Ledighedserklæringer, frigørelsesattester, attester om arbejdsophør mv.

AR 251 Elektronisk ledighedserklæring for lønmodtagere - udfyldes i Netkassen

AR 265 Elektronisk ledighedserklæring for nyuddannede - udfyldes i Netkassen.

Hvis du mod forventning ikke kan udfylde ledighedserkæringen for nyuddannede i Netkassen, kan du hente blanket AR 265 og sende den med almindelig post.

AR 256 Erklæring til brug ved ledighed efter endeligt ophør som selvstændig, overgang til efterløn efter endeligt ophør som selvstændig og/eller ledighed ved midlertidigt ophør som selvstændig

AR 259 Elektronisk blanket vedørrende upplerende oplysninger om andet arbejde mv. - udfyldes i Netkassen

AR 230 Frigørelsesattest

AR 232 Skema til opgørelse af overskydende timer

AR 261 Arbejdserklæring

AR 275  Attest til a-kassen om arbejdsophør, afvisning af arbejde mv. (ophør grundet sygdom - lægeerklæring)

AR 274 Arbejdsgivererklæring. Beregning af arbejdsløshedsdagpenge og efterløn

AR 296 Erklæring om fravær


Dagpengekort og andre erklæringer

AR 272 Elektronisk dagpengekort som udfyldes i Netkassen. Du bør benytte Netkassen, hvis det er muligt. Hvis ikke, kan du benytte linket neden for til den "gammeldags" papirblanket.

AR 272 Gammeldags dagpengekort, som udfyldes på skærmen, udskrives på en printer og sendes til a-kassen med alm. post.

AR 235 Elektronisk erklæring til udbetaling af dagpenge under aktivering på 4 uger eller derover - údfyldes i Netkassen

AR 270 Beskæftigelsesoversigt 


EØS og udlandet

EØS 1 Dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land

EØS 6 Ansøgning om dokument PD U1


Feriedagpenge

AR 258 Elektronisk ansøgning om dagpenge under ferie - udfyldes i Netkassen


Efterløn, ansøgning om efterløn, fravalg af ordningen mv.

AR 283 Ansøgning om efterløn

AR 285 Elektronisk efterlønskort for lønmodtagere - udfyldes i Netkassen

AR 286Elektronisk efterlønskort for medlemmer med selvstændig virksomhed på nedsat tid - udfyldes i Netkassen

AR 252 Blanket til fravalg af efterlønsordningen eller pause i indbetalingen af efterlønsbidrag

AR 268 Efterlønserklæring

AR 246 Supplerende oplysninger om pension til brug for efterløn

AR 249 Elektronisk EØS-efterlønskort til modtagere af efterløn, der har bopæl eller lønarbejde i et andet EØS-land, i Grønland eller på Færøerne - udfyldes i Netkassen

AR 284 Ansøgning om efterløn for personer med fortsat drift eller opstart af selvstændig virksomhed på nedsat tid samtidig med efterløn

AR 297 Elektronisk efterlønskort for medlemmer med selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse - udfyldes i Netkassen

AR 298 Elektronisk efterlønserklæring for 6 måneder uden arbejde - udfyldes i Netkassen

AR 299 Elektronisk efterlønserklæring for 6 måneder med  arbejde - udfyldes i Netkassen


Optagelse i a-kassen og overflytning

AR 50 Elektronisk ansøgning om optagelse i eller skift af a-kasse - udfyldes i Netkassen

AR 53 Bilag til ansøgning om skift af a-kasse

AR 54 Tillægsoplysninger efter overflytning


Arbejdsattest, ansøgning om befordring, arbejdsmarkedsydelse mv.

AR 237 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere

AR 301 Ansøgning om arbejdsmarkedsydelse (ARMY)

AR 302 Ydelseskort - udbetaling af arbejdsmarkedsydelse (ARMY)

AB 421 Ansøgning om befordringsgodtgørelse

AR 269 Oplysninger fra arbejdsgivere

AR 290 Overdragelseserklæring

AR 291 Kvittering for løn fra a-kassen samt for udbetaling af resttilgodehavender fra Lønmodtagernes Garantifond

AR 245 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere

AR 275 Attest til a-kasse - Arbejdsophør, afvisning af arbejde samt afslag på aktiveringstilbud

AR 276 Attest rådighed efter længere tids sygdom

Oplysninger om frivilligt ulønnet arbejde

Arbejdsattest

Udbetaling af skattefri præmie

Kørselsgodtgørelse møder i a-kassen

Dagpenge efter løntilskud

Ansøgning om fritagelse opbrugt dagpengeret

Oplysningsskema til efterlønsbevis

Udbetaling af pension i efterlønsperioden

Oplysningsskema selvstændig virksomhed

Kursuserklæring

Valg af rettigheder ved afsluttet uddannelse

Ansøgning om fritagelse for medlemsbidrag til a-kassen