www.sl.dk benytter cookies. Hvis du fortsætter dit besøg på www.sl.dk, accepterer du brugen af cookies. Læs mere.x

Familiepleje: Bliv organiseret, hvis du arbejder med familiepleje

$alt
Kvalificeret rådgivning og juridisk støtte. Kriseberedskab. Medlemsblad, temadage og kurser og andre medlemsfordele.

Familieplejere der bliver ledige
Særlige forhold gør sig gældende, hvis du som familieplejer bliver ledig og skal have udbetalt arbejdsløshedsdagpenge.
Læs mere om hvilke

Som familieplejer hos Socialpædagogerne er du en del af et fagligt fællesskab. Vi tilbyder et sikkerhedsnet og en mulighed for faglig udvikling i jobbet gennem temadage, kurser og nyhedsbrevet Fanny

Som familieplejer kan du få professionel hjælp, hvis du skulle få problemer i jobbet. Vores konsulenter er parat til at hjælp dig, hvis der opstår problemer med din kontrakt eller du bliver ramt af arbejdsskade.

Socialpædagogerne taler familieplejernes sag i offentligheden, overfor kommunerne og ministerierne og i vores egen medlemskreds. Ved at synliggøre og profilere familieplejerne styrker vi anerkendelsen af familieplejernes arbejde. Det er til gavn for både de anbragte børn og unge og for de familieplejere, der har åbnet deres hjem for dem.


Familieplejernes håndbog er opdateret

Familieplejernes håndbog Værd at vide er revideret i juni 2014, da reglerne om godkendelse af familieplejere og tilsyn er ændret pr. 1. januar 2014.

Hent håndbogen


Satspuljemidler til styrkelse af plejefamilieområdet
Aftale om udmøntning af satspuljen på børne-, ligestillings, integrations- og socialområdet 2015-2018 afsætter 80,7 mio. kr. til familieplejeområdet.
Læs mere

 


 

Tema-artikler om familieplejere i Socialpædagogen

  • SP13Gruppesupervision af familieplejere, der den dag Socialpædagogen kom på besøg blev meget personligt og alvorligt: Den ene familieplejer frygtede for sit ægteskab, fordi hustruen ikke længere magtede det krævende plejebarn og han selv havde svært ved at give slip på barnet.
    Læs Socialpædagogen nr. 12
  • Fokus på familieplejernes biologiske børn, der kan komme alvorligt i klemme – og modsat plejebørnene ikke har krav på professionel hjælp. Flere eksperter kritiserer den manglende støtte til de biologiske børn, og flere politikere erkender, at der skal gøres noget ved problemstillingen.
    Læs Socialpædagogen nr. 13

”Svigtet ingen vil se” Svigtet ingen vil se
Sådan lyder titlen på en bog, to familieplejere – Joan Schroeder  og Elin Søndergaard – har skrevet om 50 cases fra deres familiepleje-kolleger. Der er tale om 50 historier om kommunal forvaltning på familieplejeområdet.

Hent bogen som pdf (gratis)
Læs mere på www.svigtetingenvilse.dk, hvor bogen i print også kan købes til 150 kr. incl. porto.

Socialstyrelsens Vidensportal
Viden om børn og unge i plejefamilie og netværkspleje.
Få bl.a. viden om relevant lovgivning og aktører på området.
Læs mere


Landsudvalg for familieplejere
Familieplejearbejdet er organiseret på tre niveauer:

  • En lokal organisering i kredsene
  • Landsudvalget for familieplejere
  • Landsmøde for familieplejere

Se hvem der sidder i landsudvalget


Problemer med at rejse udenlands med plejebørn?
Socialpædagogerne er blevet bekendt med, at nogle plejefamilier har problemer med at rejse udenlands med deres plejebørn, fordi de ikke kan dokumentere, at det er deres plejebørn. KL behandler i deres håndbog dette problem - og har til formålet udfærdiget en rejseblanket svarende til den vedhæftede.
Rejseblanketten skal udfyldes af kommunen. Familieplejen skal medbringe den udfyldte blanket på rejsen. I rejseblanketten skriver den anbringende kommune under på, at der er indgået en aftale mellem den anbringende kommune og familien om varetagelse af plejebarnet.


Ideer til bedre familiepleje fra Norge og Sverige