Familiepleje: Bliv organiseret, hvis du arbejder med familiepleje

$alt
Kvalificeret rådgivning og juridisk støtte. Kriseberedskab. Medlemsblad, temadage og kurser og andre medlemsfordele.

Familieplejernes håndbog er opdateret
Familieplejernes håndbog Værd at vide er revideret i juni 2014, da reglerne om godkendelse af familieplejere og tilsyn er ændret pr. 1. januar 2014.
Hent håndbogen


Satspuljemidler til styrkelse af plejefamilieområdet
Aftale om udmøntning af satspuljen på børne-, ligestillings, integrations- og socialområdet 2015-2018 afsætter 80,7 mio. kr. til familieplejeområdet.
Læs mere

Nyt hos Socialpædagogerne

Som familieplejer hos Socialpædagogerne er du en del af et fagligt fællesskab. Vi tilbyder et sikkerhedsnet og en mulighed for faglig udvikling i jobbet gennem temadage, kurser og nyhedsbrevet Fanny

Som familieplejer kan du få professionel hjælp, hvis du skulle få problemer i jobbet. Vores konsulenter er parat til at hjælp dig, hvis der opstår problemer med din kontrakt eller du bliver ramt af arbejdsskade.

Socialpædagogerne taler familieplejernes sag i offentligheden, overfor kommunerne og ministerierne og i vores egen medlemskreds. Ved at synliggøre og profilere familieplejerne styrker vi anerkendelsen af familieplejernes arbejde. Det er til gavn for både de anbragte børn og unge og for de familieplejere, der har åbnet deres hjem for dem.

Tema-artikler om familieplejere i Socialpædagogen

SP13

Fagbladet Socialpædagogen har i de to sidste numre haft temaer, der har særlig interesse for familieplejere.  

I nummer 12 handlede det om gruppesupervision af familieplejere, der den dag Socialpædagogen kom på besøg blev meget personligt og alvorligt: Den ene familieplejer frygtede for sit ægteskab, fordi hustruen ikke længere magtede det krævende plejebarn og han selv havde svært ved at give slip på barnet.

I nummer 13 var der fokus på familieplejernes biologiske børn, der kan komme alvorligt i klemme – og modsat plejebørnene ikke har krav på professionel hjælp. Flere eksperter kritiserer den manglende støtte til de biologiske børn, og flere politikere erkender, at der skal gøres noget ved problemstillingen.

Hvis du ikke har gemt bladene, kan de i elektronisk form læses på www.socialpaedagogen.dk 

 

”Svigtet ingen vil se” Svigtet ingen vil se
Sådan lyder titlen på en bog, to familieplejere – Joan Schroeder  og Elin Søndergaard – har skrevet om 50 cases fra deres familiepleje-kolleger. Der er tale om 50 historier om kommunal forvaltning på familieplejeområdet.

”Det er barsk læsning. Både fordi man kan læse om en masse anbragte drenge og piger, som ikke bliver set og hørt, men kastet rundt af kommuner, som virker alt for lidt optaget af barnets tarv. Og ikke mindst fordi det handler om en faggruppe – familieplejerne - som alt for sjældent bliver anerkendt og brugt for den værdifulde faglige indsats, de yder hver dag året rundt. Det er barsk, men i høj grad væsentlig læsning,” siger Socialpædagogenes formand Benny Andersen.

Elin Søndergaard, der er den ene af de to forfattere siger om baggrunden for udgivelsen:

”Vi har i flere år nu kunnet opleve, at vores kolleger bliver mere og mere pressede og må lægge ryg til mere og mere. Vi vil derfor forsøge at gøre opmærksom på, at vi her har en faggruppe, der føler sig overset og alene. De 50 cases fortæller historier om familieplejere, der ikke føler sig anerkendt som ligeværdige fagpersoner i samarbejder, men sat uden for døren uden at blive inddraget i beslutninger omkring barnet. Familieplejere, der føler sig alene om opgaven uden supervision eller tilbud om psykologhjælp eller den nødvendige efteruddannelse.”

Hent bogen som pdf (gratis)
Læs mere på www.svigtetingenvilse.dk, hvor bogen i print også kan købes til 150 kr. incl. porto.

Socialstyrelsens Vidensportal
Viden om børn og unge i plejefamilie og netværkspleje.
Få bl.a. viden om relevant lovgivning og aktører på området.
Læs mere


Landsudvalg for familieplejere
Familieplejearbejdet er organiseret på tre niveauer:

  • En lokal organisering i kredsene
  • Landsudvalget for familieplejere
  • Landsmøde for familieplejere

Se hvem der sidder i landsudvalget


Problemer med at rejse udenlands med plejebørn?
Socialpædagogerne er blevet bekendt med, at nogle plejefamilier har problemer med at rejse udenlands med deres plejebørn, fordi de ikke kan dokumentere, at det er deres plejebørn. KL behandler i deres håndbog dette problem - og har til formålet udfærdiget en rejseblanket svarende til den vedhæftede.
Rejseblanketten skal udfyldes af kommunen. Familieplejen skal medbringe den udfyldte blanket på rejsen. I rejseblanketten skriver den anbringende kommune under på, at der er indgået en aftale mellem den anbringende kommune og familien om varetagelse af plejebarnet.


Ideer til bedre familiepleje fra Norge og Sverige