Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Befordringsgodtgørelse til ledige

Når den daglige transport mellem din bopæl og aktiveringstilbud eller uddannelse ligger ud over 24 km, kan du søge om befordringsgodtgørelse.

Du har ret til befordringsgodtgørelse ved aktiviteter, der er en del af din jobplan.

Det kan være virksomhedspraktik, kurser godkendt af jobcenteret, job med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver mv.

Du har ikke ret til befordringsgodtgørelse ved selvvalgt uddannelse.

Befordringsgodtgørelse gives, hvis din daglige transport fra dit hjem til dit arbejds- eller kursussted (og retur) overstiger 24 km.

Beregning af godtgørelsen

Du får 1 kr. for hver km, der ligger udover 24 km. pr. dag.

Dette gælder uanset, om du kører i bil, tager bussen eller toget eller om du flyver.

Du får således ikke altid hele beløbet fra fx din togbillet dækket. Ved udbetaling afrundes den samlede godtgørelse til nærmeste hele kroner.

Eksempel: 
Hvis du ha været på kursus i 19 dage og har haft 49,6 km fra dit hjem til dit kursussted og retur, så bliver din befordringsgodtgørelse beregnet således: 

49,6 km – 24 km = 25,6 km x 19 dage = 486,4 km x 1,00 kr. = 486 kr.  

Du vil således få udbetalt 486 kr. i alt i befordringsgodtgørelse for de 19 dages kursus.

Ansøgning

Du kan finde ansøgning om befordringsgodtgørelse AB 421 på jobnet.dk. Udskriv ansøgningen og send den i udfyldt stand til:

Socialpædagogernes A-kasse
Brolæggerstræde 9
1211 København K.

Det er VIGTIGT, at dit uddannelsessted underskriver og stempler ansøgningen.

Vi sender et brev til dig, når vi har behandlet din ansøgning. Befordringsgodtgørelsen bliver indsat på din NemKonto.